austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

20210713_EXDB-(1).jpg

By the EAO steering team

       A-O, EAO region (Past Pupils), 13 July 2021 -- The 12th Asia-Oceania Congress was the first of the Don Bosco Past Pupils Regional Congresses held on line and the World Confederation is very keen to learn from this innovative experience in view of their 6th World Congress (November 26-28, 2021) as it will be be held in a similar situation.

       Two weeks after the end of the Congress, on 11 July, a simple evaluation online meeting was held in the EAO region, in the presence of Fr Joseph Phuoc, SDB - EAO regional councillor with other three 3 SDB and 5 DB Past Pupils.

       It is probably too early for a solid overall assessment, but there are already some important pointers emerging:

​​​​​​​       * Some 1800 views on the 7 YouTube channels (800 in English and 1000 in other 6 EAO languages, most common being Thai and Vietnamese). For the first time in history the Asia-Oceania Congress is available online anywhere around the world (EAO GEX: English - https://www.youtube.com/channel/UC6JKp2q3fSRdEHev23oYcVA)

​​​​​​​       * The Past Pupils are very grateful for the heartfelt support from the SDB Superiors (especially the presence of 3 provincials, THA - INA - AUL province is highly appreciated)!

​​​​​​​       * Probably this July a regular 'formation online' for the SDB delegates to the Past Pupils will be implemented; while the main interest of the DB Past Pupils leadership is focused on the first 5 topics in the 'Leadership Animation Handbook' (ed. 2020: https://www.bosco.link/side_right/60941) . Don't miss this occasion and the Leadership Handbook!

​​​​​​​       * World Delegate, Br Dominic Nam, encourages all Bosconians to improve their communication and networking at the local and federation level through the well animated social media groups (NB: EAO region with a variety of 5-10 different social media used).

​​​​​​​       * Highlighted is an open mind to learn from each other (e.g KOR and GIA Federations reaching out to help other countries) or to learn from other Catholic Past Pupils organizations (e.g. Lasallians Alumni Association PNG) and keep in touch with the World Confederation.

​​​​​​​       * The most frequently repeated request mirrors the first Congress resolution pointing at the super-important role of the SDB Delegate, especially in the context of the EAO region, where the Past Pupils Association is not yet deeply rooted in many countries.

​​​​​​​       1. We dream and work together that our SDB delegates take active interest in the promotion, animation and accompaniment of the Don Bosco Past Pupils. They can help organise monthly meetings... animate the past pupils regularly in formation towards the mission of Don Bosco. (cf Don Bosco Past Pupils Leadership Handbook’. (ed.2020)

​​​​​​​       2. We encourage a better spread and knowledge of the World Confederation Statute (ed. 2015) as the guiding force behind the formation of the past pupils Association at the local, provincial and National levels.

​​​​​​​       3. We encourage and animate the start of the Association of the Don Bosco Past Pupils, at any level in all 28 countries of Asia - Oceania... If there is more than one local unit, then a provincial Association can be formed.

​​​​​​​       4. We foster networking within the members of our Association, continue to collect data of past pupils at local unit level. A national or province (federation) database of members must be maintained.

​​​​​​​       5. We foster more systematic, creative and prudent use of digital platforms like Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Line, Kakao - to connect with more past pupils - to network and inspire each other with our activities.

​​​​​​​       6. We foster the formation of business clubs when we can help with employment for the young in need and help business growth for other past pupils.

​​​​​​​       7. We appoint a Vice President GEX in every Association (Young Past Pupils = Giovani Ex-allievi).​​​​​​​


 

 

20210713_EXDB-(2).jpg

 

20210713_EXDB-(3).jpg

 

20210713_EXDB-(4).jpg

 

20210713_EXDB-(5).jpg

 

20210713_EXDB-(6).jpg

 

20210713_EXDB-(7).jpg

 

20210713_EXDB-(9).jpg

 

20210713_EXDB-(10).jpg

 

Attach

Drag and drop your files here, or Click attach files button.

Maximum File Size : 0MB (Allowed extentsions : *.*)

0 file(s) attached ( / )
 • vaclav 2021.07.15 15:24
  ại hội Cựu học viên Don Bosco miền Á châu – Châu Đại Dương lần thứ 12 : Những lượng giá và đường hướng cho tương lai
  Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
  EAO 13/07/2021:
  Đại hội CHVDB lần thứ 12 của miền Á châu – Châu Đại dương đã kết thúc cách tốt đẹp, cho dù chúng ta chỉ tổ chức trực tuyến qua mạng internet. Đây là lần đầu tiên, Đại hội được tổ chức online. Dựa vào kinh nghiệm tổ chức Đại hội trực tuyến vừa qua, Hiệp hội CHVDB thế giới cũng dự định sẽ tổ chức Đại hội trực tuyến cấp thế giới vào cuối năm nay, từ 26 đến 28 tháng 11 năm 2021.
  Sau khi Đại hội kết thúc được 2 tuần lễ, vào ngày 11/07 vừa qua, nhóm các vị hữu trách trong miền gồm cha Giuse Nguyễn thịnh Phước – Bề trên miền EAO, 3 Uỷ viên SDB và 5 đại biểu anh em Cựu học viên Don Bosco đã cùng ngồi lại để lượng giá và rút ra những kinh nghiệm cụ thể. Có lẽ hơi sớm một chút, nếu chúng ta bắt đầu lượng giá ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, anh em đã gặp gỡ nhau để cùng thẩm định và đánh giá tổng quát, nhất là để vạch ra hướng thực thi nghị quyết mà Đại hội đã thông qua.
  + Trước hết, anh em cho biết rằng, Đại hội đã có khoảng 1.800 viewers (khán thính giả) theo dõi trên kênh Youtube (800 người theo dõi trên kênh Anh ngữ và 1000 anh em khác theo dõi trên những kênh theo các ngôn ngữ địa phương, nhiều nhất là tiếng Thái và tiếng Việt nam). Đây là lần đầu tiên, Đại hội được phát trực tiếp bằng tiếng Anh, và mọi nơi trên khắp thế giới, ai ai cũng có thể theo dõi.
  + Các anh em Cựu học viên DB rất cảm kính trước sự cổ vũ và khính lệ của các cha Giám tỉnh, đặc biệt có 3 vị Giám tỉnh cũng đã tham dự Đại hội trực tuyến cùng với các anh em (Giám tỉnh của tỉnh dòng Úc – AUL; của tỉnh dòng Thái lan - THA và của Á tỉnh Inđônêsia – INA).
  + Có lẽ vào tháng 7 năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đào luyện online cho các Uỷ viên đặc trách CHVDB tại các tỉnh dòng. Chúng ta cũng đừng quên việc đào luyện cho các anh em lãnh đạo tại các Hiệp hội CHVDB tại các địa phương. Trong cuốn cẩm nang về vai trò lãnh đạo của CHVDB, chúng ta cần lưu tâm đến 5 điểm chính mà cuốn thủ bản đã nói tới.
  + Sư huynh Đaminh Nam, Uỷ viên thế giới đặc trách Hiệp hội CHVDB luôn cổ vũ và mời gọi các anh em CHVDB hãy gia tăng sự liên kết qua mạng lưới hiệp thông, ở cấp độ địa phương cũng như ở các mức độ cao hơn. Anh em có thể kiến tạo những nhóm nhỏ để kết nối với nhau, qua các phương tiện truyền thông. Trong miền EAO, anh em đã sử dụng từ 5 đến 10 công cụ truyền thông để nối kết và liên lạc với nhau.
  + Chúng ta cũng đánh giá cao những sáng kiến của các anh em tại các địa phương khác nhau. Ví dụ, Hiệp hội tại Nhật bản và Hàn quốc đã mở rộng vòng tay trợ giúp các anh em CHVDB tại các quốc gia khác. Hoặc các anh em CHVDB tại Papua New Guinea cũng đã học hỏi kinh nghiệm tổ chức từ Hiệp hội cựu học viên của dòng Lasan để áp dụng cho chính mình.
  + Sau cùng, điều quan trọng nhất sau Đại hội, là chúng ta cần triển khai 7 điểm trong bản nghị quyết để mỗi phân hội tại các địa phương cùng nhau đem ra thi hành. Bảy điểm đó là :
  1- Chúng ta mong muốn các Uỷ viên đặc trách, sẽ lưu tâm nhiều hơn để giúp thăng tiến, sinh động và đồng hành với Hiệp hội. Vị đó có thể sẽ tổ chức những buổi họp mặt định kỳ nhằm sinh động Hiệp hội, giúp đào luyện anh em sống và thực hành tinh thần Don Bosco.
  2- Chúng ta cần quảng bá rộng rãi bản quy chế của Hiệp hội CHVDB thế giới. Điều này rất cần thiết, song song với việc đào luyện các anh em CHVDB trên cấp địa phương, cấp tỉnh dòng cũng như cấp quốc gia.
  3- Chúng ta khuyến khích việc bắt đầu thành lập Hiệp hội tại những quốc gia chưa thành lập cách chính thức. Những nơi nào đã có ít là 2 phân hội, chúng ta có thể thành lập liên đoàn trên cấp tỉnh dòng.
  4 – Chúng ta cần thiết lập mạng lưới liên thông để liên kết các anh em CHVDB trong vùng với nhau và tiếp tục thu thập những dữ liệu cá nhân để có bản thống kê cách chính thức. Những dữ liệu này cần phải được lưu trữ trong sổ sách.
  5- Chúng ta có thể sử dụng những ứng dụng trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như Facebook, Linkedln, Instagram, WhatsApp, Line, Kakao…để liên kết anh em lại, nhất là để tạo ra những môi trường mới để anh em cùng nhau làm việc.
  6- Chúng ta cổ vũ việc giúp nhau đào tạo nghề nghiệp, hầu giúp các bạn trẻ nghèo khổ có công ăn việc làm và để các anh em CHVDB có thể tương trợ lẫn nhau về sinh kế.
  7- Tại mỗi phân hội, chúng ta sẽ chọn ra 1 vị phó chủ tịch. Vị đó sẽ phụ trách việc phát triển GEX (CHVDB trẻ).
  Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 1. 5649(II)_Be Responsible when using Social Media

  By Nigel Akuani Port Moresby, PNG, 15 July 2021 -- Young people and adults have been urged to be responsible when using Social Media through the application of their common sense. This inherent truth was left by students from Caritas Techni...
  Date2021.07.15 CategoryPGS Reply0 Views1290 file
  Read More
 2. 5649(I)_Your mask protects me

  By Fr. Ambrose Pereira, SDB Port Moresby, PNG, 15 July 2021 -- COVID-19 has brought with it a virus that has caused worldwide destruction and death. The discovery of the vaccine and its rollout in Papua New Guinea has not been accepted in t...
  Date2021.07.15 CategoryPGS Reply0 Views770 file
  Read More
 3. 5648(II)_TLS Joint Training Don Bosco TVET

  By Fr. J. Mota SDB Comoro, Díli, Timor-Leste, 13 July 2021 -- From 6-9 July 2021, TLS Don Bosco Tech ASEAN headed by Fr. Gui do Carmo, SDB, TLS Provincial Economer, hosted the third seminar called Lesson Plan for Teachers from two te...
  Date2021.07.13 CategoryTLS Reply0 Views993 file
  Read More
 4. 5648(I)_Beyond the 12th Asia-Oceania Congress of DB Past Pupils

  By the EAO steering team A-O, EAO region (Past Pupils), 13 July 2021 -- The 12th Asia-Oceania Congress was the first of the Don Bosco Past Pupils Regional Congresses held on line and the World Confederation is very keen to learn from this i...
  Date2021.07.13 CategoryEXDB Reply1 Views2684 file
  Read More
 5. 5647(III)_Invest in Language Learning!

  Missionary Message for the 11th of the month of July 2021 By Fr. Alfred Maravilla, SDB General Councillor for Missions RMG, 11 July 2021 -- The Provincial who receives a new missionary in his Province has the obligation to ensure that he ha...
  Date2021.07.11 CategoryRMG Reply1 Views945 file
  Read More
 6. 5647(II)_Inspired by the apostolate survey of 700 ASC in South Korea

  By ASC - Korea Provincial Council Seoul, South Korea -- After a year of patient work by the provincial council of the Salesian Cooperators in South Korea (provincial coordinator Mr Andrew Park) an 80 page integral survey is ready for public...
  Date2021.07.11 CategoryASC Reply0 Views738 file
  Read More
 7. 5647(I)_43 Independence Day celebrations of Solomon Islands

  By Tetere Parish member Tetere Solomon Islands, 11 July 2021 -- The Salesisn Parish Christ the King, Tetere, celebrated 43 Independence Day celebrations at DBRTC Grounds on 7th July. This is one of the first of a kind celebrations organised...
  Date2021.07.11 CategoryPGS Reply0 Views2757 file
  Read More
 8. 5646_From Samoa to the Gulf region: New spring for DB Past Pupils

  By 12th Asia-Oceania Congress Past Pupils of DB Asia-Oceania (Past Pupils), 7 July 2021 -- Among the 28 countries of Asia-Oceania Region where the mission of Don Bosco is flourishing, there is a good number of very young or mostly new group...
  Date2021.07.07 CategoryEXDB Reply0 Views843 file
  Read More
 9. 5645_Listen, Ponder and Evangelize

  Retreat for Salesians By Fr. Ambrose Pereira, SDB Port Moresby, PNG, 6 July 2021 -- “Reflective, inspiring and evangelizing” was the joyous expression of Fr Eduardo Revilla who displayed the radiance of a heart filled with the S...
  Date2021.07.06 CategoryPGS Reply0 Views1733 file
  Read More
 10. 5644_Learning from each other - Timor Leste Federation of DB Past Pupils

  By President's Report Dili, Timor Leste (RDTL), 5 July 2021 -- Each EAO regional event brings a lot of valuable charismatic experience, inspiration and wisdom together. The recent 12th Asia-Oceania Don Bosco Past Pupils Congress 'ON...
  Date2021.07.05 CategoryEXDB Reply0 Views930 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 545 Next
/ 545