Regional / Buona Notte

Views 726 Votes 0 Comment 7
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

EAO Good Night Talk (53)                                                                 

                                                                                     Jakarta, Indonesia

                                                                                     August 1, 2018

 

Listening to Salesian Brothers

-      to see the fullness of our Salesian vocation!

 

 

Dear Friends and Salesian Family members,

 

 

      August Good Night Talk does reach you from Jakarta, where with the profession of faith by Fr. Andrew Wong is officially starting the new Vice-province of St Louis Versiglia (INA). We share the joy and hope-filled enthusiasm with the 72 confreres in this large country, especially after the recent first profession of 12 novices (3 Salesian Brothers and 9 ‘Frater’ – candidates to the priesthood) and seven new novices!

 

      In few day time we celebrate the long expected 7th EAO Salesian Brother Congress in K’Long, Vietnam with the theme ‘All of you are brothers!’ (Mt 23,8) Why do we need this regular event every 6 years? One of the senior Brothers, who participated already in the unique 1975 Salesian Brother World Congress shares his deep conviction: ‘Don Bosco promised us to have vibrant Salesian communities composed of consecrated Salesians – Priest and Brothers. Until we have just one not yet complete community without a Brother, we need such occasions to raise the awareness about our ‘complete Salesian consecrated vocation’ as Brothers and Priest, to show the fullness of our Salesian vocation!

 

  In our EAO Region among the 1500 Salesians are 215 wonderful Salesian Brothers, most of them taking part in this 7th EAO Congress! Already before coming together next August 9-12, more than 40% of our Salesian Brothers shared their interview on the Boscolink (or even ANS in 7 languages), most of the provinces edited wonderful video-presentation.

 

   Listening to the Brothers open our Salesian eyes to see the beauty of Salesian mission, make up of education and evangelization, the complementarity and beauty of both forms of one Salesian Consecrated vocation. Indeed we can say to each other: Without you we are not ourselves! In the interviews we can admire really the feet on the ground and the heart in heaven, being truly deeply present among the youth, especially those most in need. Admiring the Salesian Brothers simplicity, deep prayer amidst their very secular daily apostolic commitment. But most of all, I have personally discovered during the EAO Congress preparation time many models of Salesian Holiness in our Brothers who passed way. And they are sometimes really ‘Forgotten Saints’ – not like Br. Jose Kusy in Timor Leste! I would like simply to invite you – Listen to the Salesian Brothers!

 

Fr. Václav Klement, SDB

EAO Regional Councilor

 • ?
  vaclav 2018.07.29 00:01
  收到,谢谢!

  我知道我所信赖的是谁!
 • ?
  vaclav 2018.07.29 00:07
  Thank you for the good night talk 53.
  It is wonderful.
  We continue to love and promote the salesian brothers vocation
  as we continue to value the salesian priests.
  A
 • ?
  vaclav 2018.07.29 00:08
  Thanks. Beautiful message. Inspiring! Viva Salesian Brothers! Viva Don Bosco!
  Fr. V
 • ?
  vaclav 2018.07.30 23:13
  THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GOOD-NIGHT TALK MAIL
  TOGETHER WITH THE AUGUST SALESIAN MISSIONARY INTENTION.
  WE ARE BEING WITH YOU IN PRAYERS FOR THE PREPARATIONS OF THE SALESIAN BROTHERS ACTIVITIES IN K'LONG.
  LET US CONTINUE TO PRAISE GOD AND TO PRAY FOR EACH OTHER,
  YOURS IN MARY,
  JOSEPH
 • ?
  vaclav 2018.08.01 02:59
  Thank you very much for your Good Night talk.

  We are one with you in thanking the Lord for the opening of the new Vice-Province of St. Luigi Versiglia in Indonesia. Kindly extend our best wishes to Fr. Andrew Wong and to all the confreres of INA. We shall offer our prayers to the Lord , asking Him to grant the Gifts of the Holy Spirit to everyone that they may bear witness to God's holiness and Love and animated by the Da Mihi Animas, they may spread the Salesian charism throughout the large nation and that the Salesian Family grows.
  We shall also pray for the 7th EAO Salesian Brothers' Congress.
 • ?
  vaclav 2018.08.01 03:02
  LẮNG NGHE CÁC SALÊDIÊNG SƯ HUYNH – ĐỂ NHẬN BIẾT SỰ TRÒN ĐẦY CỦA ƠN GỌI SALÊDIÊNG!

  Truyền Thông SDB TRUYỀN THÔNG SDB 1 NGÀY AGO 54 VIEWS


  Các Bạn hữu và các thành viên Gia đình Sa-lê-diêng thân mến,

  Good Night Talk tháng Tám được gởi đến với anh chị em từ Jakarta, nơi mà qua sự tuyên xưng đức tin, cha An-rê Wong sẽ chính thức khởi sự vai trò Bề trên của Á Tỉnh Thánh Lui Versiglia (INA). Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và lòng nhiệt thành tràn đầy hy vọng với 72 anh em hội viên tại một quốc gia rất rộng lớn này, đặc biệt sau cuộc tuyên khấn lần đầu mới đây của 12 tập sinh (bao gồm 3 anh em Sư huynh và 9 anh em tư giáo), và việc tiếp nhận 7 tân tập sinh.

  Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ cử hành Đại hội Sư huynh lần thứ VII được mong đợi từ lâu của vùng Đông Á – Châu Đại Dương và được tổ chức tại K’Long Việt Nam, với chủ đề “Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau!” (Mt 23,8). Tại sao chúng ta lại cần đến một cuộc họp thường lệ 6 năm một lần này? Một trong những anh em Sư huynh lớn tuổi, người đã từng tham dự Đại hội Sư huynh Thế giới vào năm 1975, đã chia sẻ sự xác tín của mình: “Don Bosco đã muốn các cộng thể Sa-lê-diêng chúng ta có những Sa-lê-diêng thánh hiến: Linh mục và Sư huynh. Do đó, chúng ta sẽ chưa có một cộng đoàn hoàn hảo nếu cộng đoàn đó không có sự hiện diện của một anh em Sư huynh. Chúng ta cần những dịp như thế này để khơi lên ý thức về một “Ơn gọi Sa-lê-diêng thánh hiến đầy đủ” bao gồm Linh mục và Sư huynh, để cho thấy sự tròn đầy của ơn gọi Sa-lê-diêng!

  Tại vùng Đông Á – Châu Đại Dương của chúng ta hiện có 1.500 anh em Sa-lê-diêng, trong đó có 215 Sa-lê-diêng Sư huynh, và hầu hết các sư huynh Sa-lê-diêng đều sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Sư huynh lần thứ VII của vùng Đông Á – Châu Đại Dương lần này. Trước khi quy tụ với nhau từ ngày mồng 9 đến 12 tháng Tám sắp tới, hơn 40% anh em Sư huynh Sa-lê-diêng đã chia sẻ qua những cuộc phỏng vấn và được đưa lên website Boscolink (ngay cả ANS bằng 7 ngôn ngữ), hầu hết các tỉnh dòng đã thực hiện những video tuyệt vời này!

  Lắng nghe các anh em Sư huynh để mở to đôi mắt Sa-lê-diêng và nhận ra vẻ đẹp của sứ mệnh Sa-lê-diêng, một sứ mệnh bao gồm việc giáo dục và Tin mừng hóa, một sự bổ sung lẫn nhau và vẻ đẹp của cả 2 dạng thức ơn gọi thánh hiến Sa-lê-diêng. Thực thế, Sư huynh và Linh mục có thể nói với nhau rằng: Không có bạn, chúng ta chưa phải là chúng ta thực sự! Trong những cuộc phỏng vấn, chúng ta thực sự thán phục những đôi chân đang bám trên đất nhưng những trái tim ở trên trời, sự hiện diện giữa các người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ nhất. Chúng ta thán phục sự đơn sơ của các sư huynh Sa-lê-diêng, việc cầu nguyện sâu xa của họ giữa những dấn thân trần thế mang tính tông đồ của cuộc sống thường ngày. Nhưng hơn hết, cá nhân tôi nhận ra rằng trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Sư huynh vùng Đông Á – Châu Đại Dương, đã có rất nhiều mẫu gương thánh thiện Sa-lê-diêng giữa các anh em Sa-lê-diêng Sư huynh đã qua đời của chúng ta. Đôi lúc họ có thể là “Những vị Thánh bị lãng quên” thực sự – không giống như Sư huynh Jose Kusy ở Đông Timor! Cha chỉ đơn giản mời gọi tất cả anh chị em – Hãy lắng nghe các Sư huynh Sa-lê-diêng!

  Cha Václav Klement, SDB

  Tổng Cố vấn vùng Đông Á- Châu Đại Dương

  Văn Chính, SDB chuyển ngữ
 • ?
  vaclav 2018.08.02 21:00
  2018年8月1日/インドネシア・ジャカルタ

  サレジオ会修道士に耳を傾ける
  ‐サレジオの召命の満ち満ちた豊かさを理解するために

   友人、サレジオ家族のメンバーの皆さん、

   8月のボナノッテはジャカルタから皆さんにお届けします。アンドリュー・ウォン神父の信仰告白をもって、新しい聖ルイジ・ヴェルシリア準管区(INA)が正式に発足しようとしています。私たちは喜びと希望に満ちた熱意とを、この大きな国の72人の会員と共にしています。特に最近の12人の修練生の初誓願を受け(3人のサレジオ会修道士、9人の‘Frater’-司祭候補者)、そして新たな7人の修練生を迎えて!

   あと数日で、私たちは長く待ちわびた第7回EAOサレジオ会修道士大会をベトナムのクロンで開催します。テーマは「あなた方は皆、兄弟である!」(マタイ23・8)。6年ごとのこの定期的な行事は、なぜ必要なのでしょうか? 1975年に行われた唯一のサレジオ会修道士世界大会にかつて参加した年配の修道士の一人は、深い確信を分かち合ってくれました:「ドン・ボスコは私たちに、奉献されたサレジオ会員 - 司祭と修道士 - から成る、活力に満ちたサレジオ会共同体を約束しました。修道士のいない不完全な共同体が一つでもあるかぎり、サレジオ会召命の満ち満ちた豊かさを示すため、『サレジオ会奉献召命の完全な姿』について、折々に意識を高める機会が必要です!」

   EAO地域の1500名の会員の中には215名のすばらしいサレジオ会修道士がおり、そのほとんどが今回の第7回EAO大会に参加します! 8月9日から12日にかけて集まる前に、サレジオ会修道士の4割がBoscolink (7か国語で発信されるANSにも掲載されるかもしれません)のインタビューに応えました。多くの管区が、すばらしいビデオ・プレゼンテーションを作りました。

   修道士に耳を傾けることによって、私たちの目は開かれます。教育と福音宣教から成るサレジオの使命のすばらしさ、唯一のサレジオ会奉献召命の二つの形の補完性と美しさをわからせてくれます。実に、私たちは互いに言い合えるでしょう:あなたたちがいなければ、私たちは自分自身になれない、と! インタビューの、地に足をつけ、心は天にある姿、若者たち、特に最も助けを必要とする若者のただ中に深く存在する姿を、私たちは尊敬の念をもって見ることができます。世俗のただ中での、日々の使徒的献身におけるサレジオ会修道士の単純さ、深い祈りに尊敬の念を抱きます。個人的には、EAO大会の準備の過程で、すでに帰天した修道士たちの中に多くのサレジオの聖性の模範を発見したことに、何よりも感銘を受けました。時にその修道士たちは、本当に「忘れられた聖人」です - 東ティモールのジョゼ・クシー修士はそうではありませんが! 私はただ皆さんを招きたいと思います - サレジオ会修道士に耳を傾けてください!

  EAO地域顧問 ヴァツラフ・クレメンテ神父, SDB

 1. How do you love Salesian saints?

  EAO Good Night Talk (60)                                                                         Cebu, Philippines,        1 March, 2019     In what ways do you love Salesian saints?   Dear Friends and Salesian Family members,       Receive ...
  Date2019.02.25 Byvaclav Views323
  Read More
 2. Do you know our Salesian saints?

  EAO Good Night Talk (59)                                                                                                                                                                                    Cebu-Lawaan, Philippines February 1, ...
  Date2019.01.30 Byvaclav Views425
  Read More
 3. #For you too: Serve the Lord in holy Joy!

  EAO Good Night Talk (58)                                                                                                                                                                                                                         ...
  Date2018.12.30 Byvaclav Views436
  Read More
 4. Presentation of EAO region - Good night talk 2018 (power point)

  EAO GOOD NIGHT TALK 2018 - December Presentation of the East Asia - Oceania Region [one of the 7 SDB regions: 135 countries & 14.500 SDB and novices]   12 provinces 23 countries 1500 SDB & novices 185 SDB communities 12 Salesian Fam...
  Date2018.11.27 Byvaclav Views231
  Read More
 5. Cagliero11 - Listening is always the first step!

  EAO Good Night Talk (57)                                                                                                                                                                                                    Valdocco, Turin, Dece...
  Date2018.11.19 Byvaclav Views257
  Read More
 6. Young People around the world need God's Cooperators!

  Young people around the world need  God's Cooperators!                                                                      Seoul, November 1, 2018 Dear Friends and Salesian Family members,        A few days ago we followed the Fifth World C...
  Date2018.10.30 Byvaclav Views1165
  Read More
 7. Missionary Youth possible also today

  Missionary Youth (Gioventú missionaria) possible also today?   Dear Friends and Salesian Family members,      A special greeting from Sam Phran, the ‘Vatican’ of Thailand, near Bangkok. Just yesterday a further 25 SDB and 11 FMA new missiona...
  Date2018.09.29 Byvaclav Views547
  Read More
 8. How do you listen to the young?

  EAO Good Night Talk (54)                                                                  Bangkok, Thailand September 1, 2018   How do we listen to the young today?     Dear Friends and Salesian Family members,      After a strong invitation...
  Date2018.08.26 Byvaclav Views375
  Read More
 9. Listen to the Salesian Brothers

  EAO Good Night Talk (53)                                                                                                                                                       Jakarta, Indonesia                                                ...
  Date2018.07.29 Byvaclav Views726
  Read More
 10. #For You Too! - Movement of Salesian Holiness!

  EAO Good Night Talk (52)                                                                                                                                                                                          Sacro Cuore, Rome July 1, 2018 ...
  Date2018.06.28 Byvaclav Views563
  Read More
 11. Listen to Jesus?

    EAO Good Night Talk (51)                                                                                                                            Hong Kong - China, June 1, 2018       Do you read the Gospel every day? Just two minutes! ...
  Date2018.05.29 Byvaclav Views964
  Read More
 12. No Image

  Like Mary in Cana: what is missing?

    EAO Good Night Talk (50)                                                                                                                                                                                           Venilale, Timor Leste May 1...
  Date2018.04.29 Byvaclav Views645
  Read More
 13. Are you happy to waste your time in listening?

  EAO-GNT-2018 (49) April.pdf   >>>> for download   EAO Good Night Talk (48)                                                              Dili, Timor Leste April 1, 2018     Are you happy to waste your time in listening?     Dear Friends and ...
  Date2018.03.24 Byvaclav Views578
  Read More
 14. How do you whisper the Gospel?

  EAO Good Night Talk (48)                                                                     Indonesia – Sumba Island March 1, 2018   How do you whisper the Gospel?   Dear Friends and Salesian Family members,       Receive my heartfelt greet...
  Date2018.02.25 Byvaclav Views1182
  Read More
 15. Why are the Salesians not listening?

  EAO Good Night Talk (47)                                                                    Dili, Timor Leste February 1, 2018     Why are the Salesians not listening to the Young?     Dear Friends and Salesian Family members,       Receive ...
  Date2018.01.24 Byvaclav Views466
  Read More
 16. Happy New Listenful Year 2018

    EAO Good Night Talk (46)                                                                    Rome – Sacro Cuore (Sacred Heart) January 1, 2018     2018 – Happy New Listenful Year!     Dear Friends and Salesian Family members,       Receive...
  Date2017.12.31 Byvaclav Views513
  Read More
 17. All for Jesus, Jesus for all!

  EAO Good Night Talk (45)                                                                      Macau - China December 1, 2017   All for Jesus, Jesus for all!   Dear Friends and Salesian Family members!           Each one of us does reflect at...
  Date2017.11.29 Byvaclav Views597
  Read More
 18. First World Day of the Poor - November 19

  FOR DOWNLOAD: EAO-GNT-2017 (44) November ENG.pdf EAO Good Night Talk (44)                                                                      Seoul - Korea November 1, 2017   How do you hear the cry of the poor in your daily life?         ...
  Date2017.10.30 Byvaclav Views824
  Read More
 19. Where is your comfort zone? Vocations - Blessed Fr Titus Zeman, SDB

  EAO Good Night Talk (43)                                                                      Yakutsk – Russia (Siberia) October 1, 2017 Where is your comfort zone?   Dear Friends and Salesian Family members!           After six weeks of the...
  Date2017.09.26 Byvaclav Views486
  Read More
 20. When did you fall in love with Jesus? - Initial Proclamation of Jesus Christ

  EAO Good Night Talk (42)                                                                      Seoul – South Korea September 1, 2017   When did you fall in love with Jesus?   Dear Friends and Salesian Family members!           Six weeks ago w...
  Date2017.08.29 Byvaclav Views501
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5