austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
ALA_5525

20201204_EAO.jpg

By our own correspondent


EAO Region, 4 December 2020 -- We have moved into Advent time, when we are also moved by Hope. During our challenging times we struggle with hope-filled convictions and a hopeful life-style. In this situation we may turn closer to the treasures of our Salesian Family - many witnesses of Hope, Faith and Charity who were living in really desperate situations. During the last 150 years in many countries our Society has lost all material structures, all education institutions but the Salesian charism, Salesian vocation and Don Bosco Way of Education was passed on to the next generations. Some of them we may call 'Martyrs' since their life ended with violent death - they were murdered. Some of them spent long years in prison, labour camps or even longer periods of their consecrated life under 'house arrest' or 'house surveillance'.


But what is the most striking feature? It's their Joy, shining from their faces, their deep Faith shared in a humble way with people around them. As Salesian Brothers they continued to bring others to Jesus as 'catechists' and as Salesian priests they were outstanding spiritual guides and confessors. A good number of them become a vocation icon, attracting others to follow Jesus in Don Bosco's Way of consecrated Life.


A simple glance at the photos of our Witnesses of Hope, Faith and Charity may strengthen us amidst the daily struggles. Until now we don't have yet any comprehensive collection of their Biographies, but we have at least short life sketches among the profiles of 'Departed Salesians' produced by our EAO mother province.

 • Saint Luigi Versiglia, Bishop (1873-1930) Martyr, canonized in 2000
 • Saint Callisto Caravario, Priest (1903-1930) Martyr, canonized in 2000
 • Fr Janos Matkovics (Hungary), murdered in 1944
 • Fr Faccini-Bassano Lareno (Italy), murdered in 1945
 • Fr Vincenzo Munda (Italy), murdered in 1945
 • Fr Francois Dupont (France), murdered in 1945
 • Sc Peter Yeh (1921-1952), died in prison
 • Fr Simon Leong (1912-1956), died in prison
 • Br Francis Tsiang (1908-1965), died in labour camp
 • Fr Joseph Fu (1917-1961), died in labour camp
 • Fr Aloysius Yeh (1912-1973), died in labour camp
 • Br Jerome Yip (1924-1978), died in labour camp
 • Fr Barnabas Ly (1917-1955), died under strong police harassment
 • Fr Joseph Seng (1905-1988), served 28 years in prison, labour camp
 • Fr Francis Liang (1918-1993), served 25 years in prison, labour camp
 • Fr Francis Wang (1910-1994), served 28 years in prison, labour camp
 • Br Marco Wong (1910-2000), served 37 years in prison, labour camp
 • Br Giovanni Yu (1925-2003), served 27 years in prison, labour camp
 • Fr Mattia Yao (1919-2003), served 30 years in prison, labour camp
 • Fr Stefano Zhao (1920-2007), served 14 years in prison, 11 years house arrest
 • Fr Paolo Fong (1919-2019), served 37 years in prison, labour camps
 • Br Paolino Lin (1929-2020, served 33 years in prison, labor camp


FONG-Ting-Chung-Paul.jpg


Lin-Yin-Nien-Paolino.jpg


Martyrs-cover-low.jpg


Sinis-Confessori-di-Fede-1.jpg


Sinis-Confessori-di-Fede-red.jpg


Sinis-sdb2+tribute.jpg
Attach

Drag and drop your files here, or Click attach files button.

Maximum File Size : 0MB (Allowed extentsions : *.*)

0 file(s) attached ( / )
 • vaclav 2020.12.27 20:27

  EAO 06/12/2020. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, mùa của niềm hy vọng. Chúng ta cũng đang sống trong thời đại đầy những thách đố, chạm đến niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Cũng rất ý nghĩa bởi vì đây là dịp để chúng ta trở về chiêm ngắm những chứng nhân của niềm hy vọng trong Gia đình Salêdiêng chúng ta. Các Ngài đã chết tuy trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều trong tư cách là những chứng nhân của Đức Giêsu để tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống một cách cụ thể. Trong suốt 150 năm qua, tại nhiều nơi trên thế giới, Tu hội chúng ta đã mất đi khá nhiều cơ sở vật chất, các trường học, các cơ sở giáo dục…nhưng đoàn sủng Salêdiêng, ơn gọi Salêdiêng và linh đạo Don Bosco vẫn luôn tồn tại và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một số các chứng nhân đức tin đã được Giáo hội tuyên phong như là những vị Thánh Tử đạo. Một số khác chưa tuy được tôn vinh, nhưng các ngài đã anh dũng và can trường cho đến chết để làm chứng cho đức tin. Có những vị đã bị giết. Một số đã chết trong tù ngục, trong các trại cải tạo lao động hoặc bị lưu đầy biệt xứ. Có lẽ điều làm chúng ta ấn tượng nhất, đó là sự vui tươi và bình thản hiện lộ trên khuôn mặt của các ngài, biểu tỏ một niềm tin rất sâu xa. Có những Sư huynh vẫn tiếp tục dạy giáo lý mặc dầu bị tù đầy hay bị cấm cách. Có những linh mục vẫn làm linh hướng hay ngồi toà giải tội trong những hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt nhất. Đây là những gương sáng cho tất cả chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

  Tu hội cho đến nay vẫn chưa thu thập đủ những dữ liệu về cuộc đời và gương chứng tá anh hùng của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể lược qua những hình ảnh và đôi nét tiểu sử của các nhân chứng đức tin trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta, cụ thể :

  • Thánh Luigi Versiglia, Giám mục Tử đạo (1873-1930), được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Thánh Callisto Caravario, Linh mục Tử đạo (1903-1930) được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Cha Janos Matkovics (Hungary), bị giết chết vào năm 1944
  • Cha Faccini-Bassano Lareno (Italy), bị giết chết vào năm 1945
  • Cha Vincenzo Munda (Italy), bị giết chết vào năm in 1945
  • Cha Francois Dupont (Pháp), bị giết chết vào năm 1945
  • Tư giáo Peter Yeh (1921-1952), chết trong tù
  • Cha Simon Leong (1912-1956), chết trong tù
  • Sư huynh Francis Tsiang (1908-1965), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Joseph Fu (1917-1961), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Aloysius Yeh (1912-1973), chết trong trại lao động khổ sai
  • Sư huynh (1924-1978), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Barnabas Ly (1917-1955), bị cảnh sát bắn chết
  • Cha Joseph Seng (1905-1988), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Francis Liang (1918-1993), 25 năm trong trại cải tạo lao động
  • Fr Francis Wang (1910-1994), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Marco Wong (1910-2000), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Giovanni Yu (1925-2003), 27  năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Mattia Yao (1919-2003), 30 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Stefano Zhao (1920-2007), 14 năm trong tù và 11 năm bị quản thúc tại gia
  • Cha Paolo Fong (1919-2019), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Paolino Lin (1929-2020, 33 năm trong trại cải tạo lao động

  Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 • vaclav 2020.12.27 20:27

  EAO 06/12/2020. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, mùa của niềm hy vọng. Chúng ta cũng đang sống trong thời đại đầy những thách đố, chạm đến niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Cũng rất ý nghĩa bởi vì đây là dịp để chúng ta trở về chiêm ngắm những chứng nhân của niềm hy vọng trong Gia đình Salêdiêng chúng ta. Các Ngài đã chết tuy trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều trong tư cách là những chứng nhân của Đức Giêsu để tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống một cách cụ thể. Trong suốt 150 năm qua, tại nhiều nơi trên thế giới, Tu hội chúng ta đã mất đi khá nhiều cơ sở vật chất, các trường học, các cơ sở giáo dục…nhưng đoàn sủng Salêdiêng, ơn gọi Salêdiêng và linh đạo Don Bosco vẫn luôn tồn tại và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một số các chứng nhân đức tin đã được Giáo hội tuyên phong như là những vị Thánh Tử đạo. Một số khác chưa tuy được tôn vinh, nhưng các ngài đã anh dũng và can trường cho đến chết để làm chứng cho đức tin. Có những vị đã bị giết. Một số đã chết trong tù ngục, trong các trại cải tạo lao động hoặc bị lưu đầy biệt xứ. Có lẽ điều làm chúng ta ấn tượng nhất, đó là sự vui tươi và bình thản hiện lộ trên khuôn mặt của các ngài, biểu tỏ một niềm tin rất sâu xa. Có những Sư huynh vẫn tiếp tục dạy giáo lý mặc dầu bị tù đầy hay bị cấm cách. Có những linh mục vẫn làm linh hướng hay ngồi toà giải tội trong những hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt nhất. Đây là những gương sáng cho tất cả chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

  Tu hội cho đến nay vẫn chưa thu thập đủ những dữ liệu về cuộc đời và gương chứng tá anh hùng của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể lược qua những hình ảnh và đôi nét tiểu sử của các nhân chứng đức tin trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta, cụ thể :

  • Thánh Luigi Versiglia, Giám mục Tử đạo (1873-1930), được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Thánh Callisto Caravario, Linh mục Tử đạo (1903-1930) được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Cha Janos Matkovics (Hungary), bị giết chết vào năm 1944
  • Cha Faccini-Bassano Lareno (Italy), bị giết chết vào năm 1945
  • Cha Vincenzo Munda (Italy), bị giết chết vào năm in 1945
  • Cha Francois Dupont (Pháp), bị giết chết vào năm 1945
  • Tư giáo Peter Yeh (1921-1952), chết trong tù
  • Cha Simon Leong (1912-1956), chết trong tù
  • Sư huynh Francis Tsiang (1908-1965), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Joseph Fu (1917-1961), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Aloysius Yeh (1912-1973), chết trong trại lao động khổ sai
  • Sư huynh (1924-1978), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Barnabas Ly (1917-1955), bị cảnh sát bắn chết
  • Cha Joseph Seng (1905-1988), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Francis Liang (1918-1993), 25 năm trong trại cải tạo lao động
  • Fr Francis Wang (1910-1994), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Marco Wong (1910-2000), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Giovanni Yu (1925-2003), 27  năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Mattia Yao (1919-2003), 30 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Stefano Zhao (1920-2007), 14 năm trong tù và 11 năm bị quản thúc tại gia
  • Cha Paolo Fong (1919-2019), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Paolino Lin (1929-2020, 33 năm trong trại cải tạo lao động

  Văn Hào, SDB chuyển ngữ


 1. 5744(I)_Youths in Solomon Islands celebrate World Youth Day

  By Junneith Vavaua Tetere, Solomon Islands, 7 December 2021 -- Following the exhortation of Pope Francis to celebrate World Youth Day 2021 in local churches and dioceses, Catholic youths from the Deanery came together for the WYD celebratio...
  Date2021.12.08 CategoryPGS Reply0 Views671 file
  Read More
 2. 5743(II)_Mass for Blessed Philip Rinaldi – Giving Cassocks and Ministries of Lector and Acolyte

  Don Bosco Xuan Hiep, The VIE Theologate Community By Augustine DoPhuc,SDB Ho Chi Minh City, Vietnam, 6 December 2021 -- At 5:30 am on 04 December 2021, at Philip Rinaldi Xuan Hiep Community (Thu Duc, Ho Chi Minh City), a Mass took place to ...
  Date2021.12.06 CategoryVIE Reply0 Views752 file
  Read More
 3. 5743(I)_A Village Clean-up Day

  By Cl. Peter Duc Nguyen, SDB Don Bosco House, Suva, Fiji Islands, 6 December 2021 -- On Wednesday 1 December 2021, Don Bosco Suva Community organized A VILLAGE CLEAN UP DAY around Muanikoso village with the slogan: "KEEP FIJI CLEAN." The pu...
  Date2021.12.06 CategoryPac. Reply0 Views1687 file
  Read More
 4. 5742_When Pastoral Ministry navigates the web

  EAO Social Communications 5th online session By Fr. Jolino Vieira, SDB EAO Online, 3 December 2021 -- The fifth session of the East Asia Oceania (EAO) Salesian Communicators School of Formation entitled, ‘When pastoral ministry naviga...
  Date2021.12.04 CategoryEAO Reply0 Views908 file
  Read More
 5. 5741(IV)_Province Day 2021: Moved and spurred on by HOPE

  By Br. Roj Mallari, SDB 30 November 2021, via Zoom — The Salesians of Don Bosco-Philippine North Province (FIN) held its annual Province Day with the theme “Moved by Hope,” taken from the Rector Major’s Strenna 2021....
  Date2021.12.02 CategoryFIN Reply0 Views1295 file
  Read More
 6. 5741(III)_Kokopo Students farewell Instructors and conclude Academic Year

  By Br. Attiso Joel, SDB Kokopo, East New Britain, PNG, 2 December 2021 -- Students, staff and the Salesian Congregation of Don Bosco Technical Secondary School Kokopo, came together from 30 November-1 December 2021, to farewell two members ...
  Date2021.12.02 CategoryPGS Reply0 Views611 file
  Read More
 7. 5741(II)_Youth Camp for Deanery One

  By Isabella Saleu and Linda Vela Gabutu, Port Moresby, PNG, 2 December 2021 -- A camp for the Catholic youth of deanery one of the Archdiocese of Port Moresby was held with the objective to help young people discern in mind their vocation i...
  Date2021.12.02 CategoryPGS Reply0 Views694 file
  Read More
 8. 5741(I)_From Myanmar - reaching out to African families!

  By Fr Francisco Biu Myanmar missionary in Juba (South Sudan - AFE province) Facebook (from Myanmar to South Sudan), 2 December 2021 -- Fr Francis Biu, SDB - the first Myanmar Salesian Missionary in Africa (sent in 2013) shares his pastoral ...
  Date2021.12.02 CategoryWorld Reply0 Views827 file
  Read More
 9. 5740_Jesus, We Love You!

  Salesian Altar Servers Day By Cl. Leo Leung, SDB Shau Kei Wan, HK China, 1 December 2021 -- Is the duty of the altar servers just to serve at the altar during Mass? Being an altar server is definitely more than that! What we usually forget ...
  Date2021.12.01 CategoryCIN Reply0 Views7496 file
  Read More
 10. 5739(VII)_Korea ASC Advent Retreat and The Promise

  By 대리청사목 Seoul, Korea, 29 November 2021 -- Korea ASC held its Advent Retreat and during the Mass there was the Promise. About 200 Cooperators, Aspirants, Delegates attended. Owing to the Covid-19 Pandemic there was no nationwide gather...
  Date2021.11.29 CategoryASC Reply0 Views3464 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 547 Next
/ 547