austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
ALA_5525

20201204_EAO.jpg

By our own correspondent


EAO Region, 4 December 2020 -- We have moved into Advent time, when we are also moved by Hope. During our challenging times we struggle with hope-filled convictions and a hopeful life-style. In this situation we may turn closer to the treasures of our Salesian Family - many witnesses of Hope, Faith and Charity who were living in really desperate situations. During the last 150 years in many countries our Society has lost all material structures, all education institutions but the Salesian charism, Salesian vocation and Don Bosco Way of Education was passed on to the next generations. Some of them we may call 'Martyrs' since their life ended with violent death - they were murdered. Some of them spent long years in prison, labour camps or even longer periods of their consecrated life under 'house arrest' or 'house surveillance'.


But what is the most striking feature? It's their Joy, shining from their faces, their deep Faith shared in a humble way with people around them. As Salesian Brothers they continued to bring others to Jesus as 'catechists' and as Salesian priests they were outstanding spiritual guides and confessors. A good number of them become a vocation icon, attracting others to follow Jesus in Don Bosco's Way of consecrated Life.


A simple glance at the photos of our Witnesses of Hope, Faith and Charity may strengthen us amidst the daily struggles. Until now we don't have yet any comprehensive collection of their Biographies, but we have at least short life sketches among the profiles of 'Departed Salesians' produced by our EAO mother province.

 • Saint Luigi Versiglia, Bishop (1873-1930) Martyr, canonized in 2000
 • Saint Callisto Caravario, Priest (1903-1930) Martyr, canonized in 2000
 • Fr Janos Matkovics (Hungary), murdered in 1944
 • Fr Faccini-Bassano Lareno (Italy), murdered in 1945
 • Fr Vincenzo Munda (Italy), murdered in 1945
 • Fr Francois Dupont (France), murdered in 1945
 • Sc Peter Yeh (1921-1952), died in prison
 • Fr Simon Leong (1912-1956), died in prison
 • Br Francis Tsiang (1908-1965), died in labour camp
 • Fr Joseph Fu (1917-1961), died in labour camp
 • Fr Aloysius Yeh (1912-1973), died in labour camp
 • Br Jerome Yip (1924-1978), died in labour camp
 • Fr Barnabas Ly (1917-1955), died under strong police harassment
 • Fr Joseph Seng (1905-1988), served 28 years in prison, labour camp
 • Fr Francis Liang (1918-1993), served 25 years in prison, labour camp
 • Fr Francis Wang (1910-1994), served 28 years in prison, labour camp
 • Br Marco Wong (1910-2000), served 37 years in prison, labour camp
 • Br Giovanni Yu (1925-2003), served 27 years in prison, labour camp
 • Fr Mattia Yao (1919-2003), served 30 years in prison, labour camp
 • Fr Stefano Zhao (1920-2007), served 14 years in prison, 11 years house arrest
 • Fr Paolo Fong (1919-2019), served 37 years in prison, labour camps
 • Br Paolino Lin (1929-2020, served 33 years in prison, labor camp


FONG-Ting-Chung-Paul.jpg


Lin-Yin-Nien-Paolino.jpg


Martyrs-cover-low.jpg


Sinis-Confessori-di-Fede-1.jpg


Sinis-Confessori-di-Fede-red.jpg


Sinis-sdb2+tribute.jpg
Attach

Drag and drop your files here, or Click attach files button.

Maximum File Size : 0MB (Allowed extentsions : *.*)

0 file(s) attached ( / )
 • vaclav 2020.12.27 20:27

  EAO 06/12/2020. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, mùa của niềm hy vọng. Chúng ta cũng đang sống trong thời đại đầy những thách đố, chạm đến niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Cũng rất ý nghĩa bởi vì đây là dịp để chúng ta trở về chiêm ngắm những chứng nhân của niềm hy vọng trong Gia đình Salêdiêng chúng ta. Các Ngài đã chết tuy trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều trong tư cách là những chứng nhân của Đức Giêsu để tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống một cách cụ thể. Trong suốt 150 năm qua, tại nhiều nơi trên thế giới, Tu hội chúng ta đã mất đi khá nhiều cơ sở vật chất, các trường học, các cơ sở giáo dục…nhưng đoàn sủng Salêdiêng, ơn gọi Salêdiêng và linh đạo Don Bosco vẫn luôn tồn tại và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một số các chứng nhân đức tin đã được Giáo hội tuyên phong như là những vị Thánh Tử đạo. Một số khác chưa tuy được tôn vinh, nhưng các ngài đã anh dũng và can trường cho đến chết để làm chứng cho đức tin. Có những vị đã bị giết. Một số đã chết trong tù ngục, trong các trại cải tạo lao động hoặc bị lưu đầy biệt xứ. Có lẽ điều làm chúng ta ấn tượng nhất, đó là sự vui tươi và bình thản hiện lộ trên khuôn mặt của các ngài, biểu tỏ một niềm tin rất sâu xa. Có những Sư huynh vẫn tiếp tục dạy giáo lý mặc dầu bị tù đầy hay bị cấm cách. Có những linh mục vẫn làm linh hướng hay ngồi toà giải tội trong những hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt nhất. Đây là những gương sáng cho tất cả chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

  Tu hội cho đến nay vẫn chưa thu thập đủ những dữ liệu về cuộc đời và gương chứng tá anh hùng của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể lược qua những hình ảnh và đôi nét tiểu sử của các nhân chứng đức tin trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta, cụ thể :

  • Thánh Luigi Versiglia, Giám mục Tử đạo (1873-1930), được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Thánh Callisto Caravario, Linh mục Tử đạo (1903-1930) được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Cha Janos Matkovics (Hungary), bị giết chết vào năm 1944
  • Cha Faccini-Bassano Lareno (Italy), bị giết chết vào năm 1945
  • Cha Vincenzo Munda (Italy), bị giết chết vào năm in 1945
  • Cha Francois Dupont (Pháp), bị giết chết vào năm 1945
  • Tư giáo Peter Yeh (1921-1952), chết trong tù
  • Cha Simon Leong (1912-1956), chết trong tù
  • Sư huynh Francis Tsiang (1908-1965), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Joseph Fu (1917-1961), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Aloysius Yeh (1912-1973), chết trong trại lao động khổ sai
  • Sư huynh (1924-1978), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Barnabas Ly (1917-1955), bị cảnh sát bắn chết
  • Cha Joseph Seng (1905-1988), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Francis Liang (1918-1993), 25 năm trong trại cải tạo lao động
  • Fr Francis Wang (1910-1994), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Marco Wong (1910-2000), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Giovanni Yu (1925-2003), 27  năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Mattia Yao (1919-2003), 30 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Stefano Zhao (1920-2007), 14 năm trong tù và 11 năm bị quản thúc tại gia
  • Cha Paolo Fong (1919-2019), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Paolino Lin (1929-2020, 33 năm trong trại cải tạo lao động

  Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 • vaclav 2020.12.27 20:27

  EAO 06/12/2020. Chúng ta đang ở trong mùa vọng, mùa của niềm hy vọng. Chúng ta cũng đang sống trong thời đại đầy những thách đố, chạm đến niềm hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Cũng rất ý nghĩa bởi vì đây là dịp để chúng ta trở về chiêm ngắm những chứng nhân của niềm hy vọng trong Gia đình Salêdiêng chúng ta. Các Ngài đã chết tuy trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều trong tư cách là những chứng nhân của Đức Giêsu để tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống một cách cụ thể. Trong suốt 150 năm qua, tại nhiều nơi trên thế giới, Tu hội chúng ta đã mất đi khá nhiều cơ sở vật chất, các trường học, các cơ sở giáo dục…nhưng đoàn sủng Salêdiêng, ơn gọi Salêdiêng và linh đạo Don Bosco vẫn luôn tồn tại và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một số các chứng nhân đức tin đã được Giáo hội tuyên phong như là những vị Thánh Tử đạo. Một số khác chưa tuy được tôn vinh, nhưng các ngài đã anh dũng và can trường cho đến chết để làm chứng cho đức tin. Có những vị đã bị giết. Một số đã chết trong tù ngục, trong các trại cải tạo lao động hoặc bị lưu đầy biệt xứ. Có lẽ điều làm chúng ta ấn tượng nhất, đó là sự vui tươi và bình thản hiện lộ trên khuôn mặt của các ngài, biểu tỏ một niềm tin rất sâu xa. Có những Sư huynh vẫn tiếp tục dạy giáo lý mặc dầu bị tù đầy hay bị cấm cách. Có những linh mục vẫn làm linh hướng hay ngồi toà giải tội trong những hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt nhất. Đây là những gương sáng cho tất cả chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

  Tu hội cho đến nay vẫn chưa thu thập đủ những dữ liệu về cuộc đời và gương chứng tá anh hùng của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể lược qua những hình ảnh và đôi nét tiểu sử của các nhân chứng đức tin trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta, cụ thể :

  • Thánh Luigi Versiglia, Giám mục Tử đạo (1873-1930), được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Thánh Callisto Caravario, Linh mục Tử đạo (1903-1930) được tuyên phong Hiển Thánh vào năm 2000
  • Cha Janos Matkovics (Hungary), bị giết chết vào năm 1944
  • Cha Faccini-Bassano Lareno (Italy), bị giết chết vào năm 1945
  • Cha Vincenzo Munda (Italy), bị giết chết vào năm in 1945
  • Cha Francois Dupont (Pháp), bị giết chết vào năm 1945
  • Tư giáo Peter Yeh (1921-1952), chết trong tù
  • Cha Simon Leong (1912-1956), chết trong tù
  • Sư huynh Francis Tsiang (1908-1965), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Joseph Fu (1917-1961), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Aloysius Yeh (1912-1973), chết trong trại lao động khổ sai
  • Sư huynh (1924-1978), chết trong trại lao động khổ sai
  • Cha Barnabas Ly (1917-1955), bị cảnh sát bắn chết
  • Cha Joseph Seng (1905-1988), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Francis Liang (1918-1993), 25 năm trong trại cải tạo lao động
  • Fr Francis Wang (1910-1994), 28 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Marco Wong (1910-2000), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Giovanni Yu (1925-2003), 27  năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Mattia Yao (1919-2003), 30 năm trong trại cải tạo lao động
  • Cha Stefano Zhao (1920-2007), 14 năm trong tù và 11 năm bị quản thúc tại gia
  • Cha Paolo Fong (1919-2019), 37 năm trong trại cải tạo lao động
  • Thầy Paolino Lin (1929-2020, 33 năm trong trại cải tạo lao động

  Văn Hào, SDB chuyển ngữ


 1. 5573(III)_Thai Province, Happy Provincial Day 2021

  “Like a little Don Bosco” By THA SC Banpong, Thailand, 20 February 2021 -- On 18 February 2021, the Salesian Province of Thailand, Cambodia and Laos celebrated the Provincial Community Day at Don Bosco Technological College, Ban...
  Date2021.02.20 CategoryTHA Reply0 Views1006 file
  Read More
 2. 5573(II)_PNG: Pastoral Year launched at MHOC Rapolo Parish

  By Dephney Pukai Rabaul, New Britain, PNG, 20 February 2021 -- The 2021 Pastoral Year for the Mary Help of Christians Parish, Rapolo was officially launched on Saturday 6th, February with a day of formation and prayer. Participants in the f...
  Date2021.02.20 CategoryPGS Reply0 Views694 file
  Read More
 3. 5573(I)_Solomon Islands Don Bosco Rural Training Centre Inauguration of scholastic year

  By Fr. Robinson Parappilly Honiara, Solomons, 19 February 2021 -- The Don Bosco Rural Training centre came alive on 19th February to inaugurate the new scholastic year invoking the Holy spirit. The Holy Eucharist was presided over by Rector...
  Date2021.02.20 CategoryPac. Reply0 Views603 file
  Read More
 4. 5572(III)_10th Anniversary of Fr John Med: Czech Missionary in India

  By our own correspondent Czech Republic, 19 February 2021 -- Each one of the 11,000 Salesians who were sent as missionaries ad gentes since 1875 left a precious heritage in his homeland as well in his mission land. And Fr. John Med, Czech S...
  Date2021.02.19 CategoryWorld Reply1 Views983 file
  Read More
 5. 5572(II)_Monthly aids for Salesian Spiritual Accompaniment

  By SDB Formation sector RMG, 19 February 2021 -- Since last August 2020 we have been enriched and animated by the short video clips produced by the Formation Sector with the help of young Salesians themselves who speak to us in 6 different ...
  Date2021.02.19 CategoryRMG Reply0 Views648 file
  Read More
 6. 5572(I)_Fridays in Lent: The Way of the Cross

  with Persecuted Christians, One with Jesus suffering in his brothers and sisters World, 19 February 2021 -- Every day, millions of Christians around the world suffer for their faith. Many are persecuted for their beliefs, their ordeals can ...
  Date2021.02.19 CategoryWorld Reply0 Views481 file
  Read More
 7. 5571(III)_Don Bosco Green Alliance in Shuwuu, Ulaanbaatar

  By Fr. Mario Gaspar, SDB Shuwuu, Mongolia, 19 February 2021 -- The Salesians took over the mission in Shuwuu, after the handover from the Mongolia Apostolic Vicar, late Bishop Wenceslaus Padilla in 2016. The first time we arrived there were...
  Date2021.02.18 CategoryMong. Reply0 Views763 file
  Read More
 8. 5571(II)_PNG: Laudato Si, Resource Manual

  For the animation of parishes, schools and youth groups By Fr. Ambrose Pereira, SDB Port Moresby, PNG, 18 February 2021 -- Papua New Guinea is blessed with the wonder and beauty of nature. We delight in watching the unique ‘bird of pa...
  Date2021.02.18 CategoryPGS Reply0 Views603 file
  Read More
 9. 5571(I)_PNG: "Give and it shall be given to you"

  By Ms. Joan Eko Don Bosco Technical School Gabutu, Port Moresby PNG, 18 February 2021 -- Held on Wednesday, 17 February, the theme of the celebration was “Give and it shall be given back to you” Luke 6:38. Archbishop Francesco P...
  Date2021.02.18 CategoryPGS Reply0 Views817 file
  Read More
 10. 5570(II)_Salesian Family in Action - Covid Year Solidarity

  'Don Bosco Solidarity in Covid Times' published By our own correspondent RMG, 17 February 2021 -- The Covid Solidarity of the worldwide Salesian Family becomes visible through a newly published book 'One Family - One Father'...
  Date2021.02.17 CategoryRMG Reply0 Views634 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 508 Next
/ 508