Regional / Buona Notte

Views 519 Votes 0 Comment 2
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

EAO Good Night Talk (71)                           

Hong Kong, China

           1st February 2020

                                                                                                            

 

Without the young we can’t reach heaven!

 Strenna 2020 and General Chapter 28 are auspicious opportunities

 

 

Dear confreres, friends and Salesian Family members!

              

 

    I’m happy to be greeting you from my last animation visit in the region before GC28. First I share the request of prayers from our newly ordained coadjutor bishop of Lashio diocese (Myanmar), Lucas Dau Ze, SDB who was consecrated on 29 January. Lashio, a remote diocese close to the border with China, began as the result of the hard work of our confreres some 45 years ago. And the strong challenges of young people in this part of Myanmar (armed conflict, drugs and human trafficking) have ‘called’ another Salesian bishop after 24 years!

 

   What gifts and opportunities does this new year 2020 bring us?

 

   The 2020 Strenna is a wonderful gift to explore. The beautiful Strenna 2020 poster made in Japan or ‘DOCAT’, as another example, show us many concrete ways for living with and for the young as ‘Good Christians and Upright Citizens’. The Strenna commentary and video offers also many concrete inspirations for our daily education.

 

 General Chapter 28 is starting in few day time (16 February – 4 April) at Valdocco. Again at the centre of our ‘Salesian Pentecost’ are the young people and their needs. For the first time we enter a General Chapter that calls us to ponder an open question: “What kind of Salesian for the young people of today?” It is a truly charismatic question to ask for next 6 years.

 

Moreover, on 24 June 2020, we will celebrate the 150th birthday of the Don Bosco Past Pupils. Their Jubilee Year starts from Valdocco as an act of gratitude for their Father and Teacher and Friend, a precious chance to live this year with an eye to the fruits of our mission!

 

 Both major themes of this year are a good chance to make sure that the young people are at the centre of our life. A few days ago, in their greetings to Cardinal Charles Bo, the Nazareth House (Myanmar) boarding students said: “We believe that joy is a fruit of love. Here we all feel loved by the good Lord. We feel loved by the Salesians and the Salesian too, feel loved by us. The Salesian Brothers and Fathers accompany us to become upright citizens and good Christians. And we, for our part, accompany the Salesians to find their way to holiness and so we accompany each other on our common road to happiness.”

 

After the recent Don Bosco Feast day, we again humbly recognise that without the young people we can’t reach our heavenly home. We give thanks for Don Bosco’s way of meeting Jesus wherever they are. Let’s take the opportunity of this year 2020 to become more youth-centred sons and daughters of Don Bosco!

                                                                                                                                                          

Fr. Václav Klement, SDB

EAO Regional Councillor


 • ?
  vaclav 2020.02.02 11:32
  Huấn từ (Good night talk) tháng 02/2020 của cha Bề Trên miền

  Hong Kong 01/02/2020

  Là người Salêdiêng, nếu tách rời giới trẻ, chúng ta sẽ không thể đạt tới Nước Trời

  Các anh em hội viên SDB, các bạn hữu và các thành phần trong Gia đình Salêdiêng thân mến,

  Từ Hong Kong, nơi mà cha đang thực hiện cuộc thăm viếng sinh động cuối cùng trong nhiệm kỳ của cha trước khi Tổng Tu nghị 28 bắt đầu, cha xin gửi lời chào thăm tất cả anh chị em. Trước hết, xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Đức Cha Lucas Dau Ze SDB, người anh em mới được tấn phong làm Giám mục phụ tá giáo phận Lashio – Myanmar hôm 29/01 vừa qua. Lashio là một giáo phận rất xa xôi nằm ở phía bắc nước Myanmar, sát biên giới với Trung quốc, và anh em Salêdiêng chúng ta đã bắt đầu đến làm việc tại đây 45 năm về trước trong những điều kiện hết sức khó khăn. Việc mục vụ tại giáo phận này rất gian nan và đầy thách đố, nhất là trong việc quan tâm đến giới trẻ, là nạn nhân của tê nạn nghiện hút, nạn buôn người và bị bắt đi quân dịch khi còn rất trẻ. Những thách đố ấy đặt nặng trên vai của người anh em chúng ta, và chính vì thế, chúng ta lại có thêm một Giám mục Salêdiêng nữa tại giáo phận này sau 24 năm.

  Chúng ta đã bước vào năm mới, năm 2020. Đâu là những ân huệ và những cơ hội được mở ra cho chúng ta trong năm nay ?

  Trước hết, Hoa thiêng 2020 của Cha Bề Trên cả là một quà tặng lạ lùng mà chúng ta cần phải khám phá sâu xa thêm. Bích chương Hoa Thiêng đã được tỉnh dòng Nhật bản phổ biến, cũng như được trình bày trên ‘DOCAT’ đã nêu ra những phương cách cụ thể để chúng ta có thể đồng hành với các bạn trẻ, giúp chúng trở nên những Kitô hữu tốt lành và những công dân lương thiện. Bài bình giải Hoa thiêng trên video clip của Cha Bề Trên cả cũng gợi mở nhiều cách thế để chúng ta có thể thực thi sứ vụ giáo dục trong cuộc sống hằng ngày.

  Chỉ còn vài ngày nữa, Tổng Tu nghị 28 sẽ khai mạc tại Valdocco (từ 16/02 đến 04/04/2020). Đây là biến cố ‘Lễ Hiện xuống’ của người Salêdiêng. Một lần nữa, người trẻ và những nhu cầu của các bạn trẻ lại trở nên tâm điểm mà Tổng Tu nghị sẽ quy chiếu vào. Vài ngày trước, khi Đức Hồng Y Charles Bo, SDB ghé thăm đệ tử viện Nazareth ở Myanmar, các em học sinh đã đón chào Ngài với những tâm tình rất ý nghĩa như sau :

  “Chúng con tin rằng, niềm vui chính là hoa trái của tình yêu. Sống ở mái nhà này, chúng con cảm nghiệm rằng chúng con đang được Thiên Chúa nhân từ yêu thương. Chúng con cũng thấy các cha, các thầy yêu thương chúng con và chúng con cũng rất yêu mến các ngài. Các tu sỹ Salêdiêng ở đây luôn đồng hành với chúng con, luôn giáo dục và uốn nắn chúng con trở nên những Kitô hữu tốt lành và những công dân lương thiện. Để đáp lại, về phía chúng con, chúng con cũng sát cánh với các cha các thầy trên con đường hướng tới sụ thánh thiện của các ngài. Đồng thời, chúng con cũng cùng trợ giúp nhau để vươn tới hạnh phúc đích thực”.

  Chúng ta vừa mừng lễ kính Cha Thánh Gioan Bosco. Chúng ta cần khiêm tốn để khẳng định rằng, nếu không có giới trẻ, chúng ta sẽ không thể đạt tới Nước Trời. Chúng ta tri ân Don Bosco vì cha Thánh đã vạch dẫn cho chúng ta cách thức gặp Chúa Giêsu nơi những người trẻ. Là con cái của Cha Thánh Don Bosco, trong năm 2020 này, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội để luôn quy hướng tất cả về giới trẻ và biết đồng hành với họ.

  Cha Vaclav Klement, SDB

  Bề Trên miền EAO (Đông Á – Úc)
 • ?
  vaclav 2020.02.09 14:03
  EAO ボナノッテ (71)
  中国、香港
  2020年2月1日


  若者がいなければ、私たちは天国にたどり着けない!

   会員、友人、サレジオ家族の皆さん!

   第28回総会前、私にとって最後の訪問のなか、皆さんにごあいさつできることをうれしく思います。まず、ラシオ教区(ミャンマー)の補佐司教に新たに叙階された我らがルカス・ダウ・ツェ司教, SDBからの祈りのお願いを皆さんにお伝えします。ルカス司教は、1月29日に叙階されたばかりです。中国国境に近い遠隔地の教区、ラシオは、45年ほど前、サレジオ会員の労苦の実りとして創設されました。そしてミャンマーのこの地方で青少年が前にする大きな挑戦(武力紛争、麻薬、人身取引・売買)のため、24年ぶりに、再びサレジオ会員司教が‘召し出された’のです!

  この新しい年、2020年は、私たちにどのような賜物、機会をもたらすでしょうか?

   ストレンナ2020は、探求すべきすばらしい賜物です。日本で制作されたストレンナ2020の美しいポスターや ‘DOCAT’は、「良いキリスト者、誠実な市民(誠実な社会人、キリストに倣う者)」として若者と共に、若者のために歩む多くの具体的な生き方を示してくれます。ストレンナの解説とビデオも、私たちの日々の教育活動に多くの具体的な光を与えてくれます。

   第28回総会(2月16日‐4月4日)がまもなくヴァルドッコで始まります。再び、私たちの「サレジオの聖霊降臨」の中心にあるのは、若者と若者のニーズです。私たちは初めて、開かれた問いを思い巡らすようにと招く総会に入ります:「今日の若者のために、どんなサレジオ会員に?」これは今後6年のあいだ問いつづけるべき、真にカリスマ的な問いです。

   また、2020年6月24日、私たちはドン・ボスコ同窓会の誕生150周年を祝います。祝いの年は、父、師、友であるドン・ボスコへの感謝の行事をもって、ヴァルドッコから始まります。私たちのミッションの実りに目を向けながらこの年を生きる貴重な機会です!

   今年の主要な3つのテーマは、いずれも、若者が私たちの生活の中心であることを確認する良い機会です。数日前、ナザレの家(ミャンマー)で、寮の生徒たちは、チャールズ・ボー枢機卿へのあいさつで次のように表明しました:「喜びは愛の実りであると私たちは信じます。ここで、私たちは皆、良き主に愛されていると感じています。私たちはサレジオ会員に愛されていると感じ、サレジオ会員も、私たちに愛されていると感じています。サレジオ会のブラザーや神父様たちは、誠実な市民、良いキリスト者になれるように、私たちと共に歩んでくれます。そして私たちは、サレジオ会員が聖性への道をたどれるように、サレジオ会員と共に歩みます。こうして私たちは、幸せへと続く同じ道を、互いのために共に歩みます。」

   最近、ドン・ボスコの祝日を祝った私たちは、若者がいなければ天の故郷にたどり着けないということを、あらためて謙虚に認めます。それがどこであろうと、若者たちのいるところでイエスと出会うというドン・ボスコの道に、私たちは感謝します。より若者中心のドン・ボスコの息子、娘たちとなるよう、今年、2020年という機会を活かしましょう!

  EAO地域顧問 ヴァツラフ・クレメンテ神父, SDB

 1. Sanctity depends on the fulfilment of one’s duties in joy

  ALA_5499 EAO Good Night Talk (80) Ho Chi Minh city, Vietnam 01 November 2020 Dear Superiors, confreres, members of the Salesian Family and friends, We are going to the close of October, the month dedicated to pray for the missions of the ...
  Date2020.11.01 Byceteratolle Views1078
  Read More
 2. EVERYONE IS A MISSIONARY

  EAO Good Night Talk (79) Ho Chi Minh city, Vietnam, 09 October 2020 Dear Superiors, confreres, members of the Salesian Family and friends, 1- First of all, I would like to request you to pray more for the patients of Covid-19, among them,...
  Date2020.10.09 Byceteratolle Views943
  Read More
 3. Two interlocked ministries with one convergent goal

  EAO Good Night Talk (78) Ho Chi Minh city, Vietnam 05 September 2020 Dear confreres, members of the Salesian Family and friends, In our East Asia Oceania Region, the last six months have been a great trial for us. We had to stop or put in...
  Date2020.09.07 Byceteratolle Views588
  Read More
 4. Monthly Talk of Fr. Joseph Nguyen Thinh Phuoc SDB, EAO Regional

  EAO Good Night Talk (77) Ho Chi Minh, Vietnam 04 August 2020 Dear confreres and members of Salesian Family and friends, 1- Even though there is some hope for the coming vaccine to treat the Covid virus, yet, in all countries, the Pan...
  Date2020.08.05 Byceteratolle Views497
  Read More
 5. So much potential!

  EAO Good Night Talk (76) Ho Chi Minh, Vietnam 01 July 2020 Dear confreres and members of the Salesian Family and friends, Greetings to all of you from Vietnam. I am still “locked down” in Vietnam, since the Italian Embassy has not yet ope...
  Date2020.06.30 Byceteratolle Views388
  Read More
 6. Salesians and Members of Salesian Family in Solidarity for Services in time of Difficulties

  EAO Good Night Talk (75) Ho Chi Minh City, 02 June 2020 Dear confreres and members of the Salesian Family, For more than 3 months, the Pandemic Covid 19 has caused severe impact upon all the countries where Salesian works are present. Gov...
  Date2020.06.04 Byceteratolle Views416
  Read More
 7. Nothing can stop us doing good things

  EAO Good Night Talk (74) Ho Chi Minh, April 30, 2020 Dear confreres, friends and members of the Salesian Family: Today is 30 April 2020. I am still in Vietnam as the lockdown is still going on. Yet, the General Council had its first meeting...
  Date2020.04.30 Byceteratolle Views573
  Read More
 8. Dream about Great Dreams

  EAO Good Night Talk (73) Ho Chi Minh, April 1, 2020 Dear confreres, friends and Salesian Family members! This is my first “Good Night Talk” as I pledge to continue the good tradition of my predecessor, Fr. Vaclav Klement. He has left us a g...
  Date2020.03.30 Byceteratolle Views500
  Read More
 9. EAO Goodnights 2014-2020

  EAO GOODNIGHTS 2014-2020 FOR DOWNLOAD (Nihongo-pdf-word) EAObuonanotte2014-2020_GIA.pdf EAOボナノッテ2014-2020_GIA.docx FOR DOWNLOAD (ENG-PDF format):  gnfinal.pdf (ENG-HTML format): goodnights1.zip At the end of this six-year period (2014–2...
  Date2020.03.11 Byvaclav Views486
  Read More
 10. Thank you very much!

  EAO Good Night Talk (72)                            Valdocco            1 March 2020                                                                                                                Growing with a grateful heart…       Dear co...
  Date2020.02.29 Byvaclav Views549
  Read More
 11. Without the young we can't reach heaven?

  EAO Good Night Talk (71)                            Hong Kong, China            1st February 2020                                                                                                                Without the young we can’t reach...
  Date2020.01.31 Byvaclav Views519
  Read More
 12. Would you like to tell your story?

  EAO Good Night Talk (70)                            Sacro Cuore, Rome            1 January 2020                                                                                                              Would you like to tell your story?  ...
  Date2019.12.28 Byvaclav Views1026
  Read More
 13. Thank you, Pope Francis for your visits within our region!

  EAO Good Night Talk (69)                            Tokyo, Japan            1 December 2019                                                                                                              Thank you, Pope Francis for your visits ...
  Date2019.11.30 Byvaclav Views654
  Read More
 14. Don Bosco Green Alliance - Take Action now!

  EAO Good Night Talk (68) Cebu, Philippines 1 November 2019 Don Bosco Green Alliance – take action now! Dear Friends and Salesian Family members, Receive my heartfelt greetings from Cebu, starting the last full month of 2019 animation visits...
  Date2019.10.25 Byvaclav Views1198
  Read More
 15. Would you like to become a Mission?

  EAO Good Night Talk (67)                                Ho Chi Minh City, Vietnam        1 October 2019                                                                                                                     Would you like to bec...
  Date2019.09.24 Byvaclav Views736
  Read More
 16. Vocation grows by attraction

  EAO Good Night Talk - September 2019   Anisakan - Myanmar                                September 1, 2019     A culture of vocation grows (only) only through attraction     Dear Friends and Salesian Family members,       Receive my heartfel...
  Date2019.08.25 Byvaclav Views714
  Read More
 17. Lord, send me out of my comfort zone!

  Lord, send me out of my comfort zone! EAO Good night talk - 2019, August   Dear Friends and Salesian Family members,       Receive my heartfelt greetings on the second stop over of this second semester journey around our EAO region - Cambodi...
  Date2019.07.31 Byvaclav Views1109
  Read More
 18. How do you make known our Saints?

  EAO Good Night Talk (64)                                                                       Holy Land Pilgrimage        July 1, 2019     Do you make Salesian saints known? (Brother Cosimo – Sacro Cuore, Rome)       Dear Friends and Salesi...
  Date2019.06.23 Byvaclav Views789
  Read More
 19. How do you invoke Salesian Saints?

  EAO Good Night Talk (63)                                                                     Jakarta, Indonesia        June 1, 2019     How do you invoke Salesian saints?     Dear Friends and Salesian Family members,      Today is my last da...
  Date2019.05.29 Byvaclav Views1209
  Read More
 20. Christ is Alive and wants you to be alive! - Easter 2019

  EAO Good Night Talk (62)                                                                    Melbourne, Australia        May 1, 2019           Christ is alive and he wants you to be alive!     Dear Friends and Salesian Family members,       R...
  Date2019.04.24 Byvaclav Views21583
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5