austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
Views 1797 Comment 2

20180710_RMG.jpg


Homeland visit of Br. Marino Bois, SDB


By Fr. Vaclav Klement, SDB


RMG, 10 July 2018 -- Due to the incoming EAO 2018 Salesian Brother Congress an Italian missionary in Korea, Br. Marino BOIS, anticipated his regular home visit to Val D'Aosta (Chatillon) in Italy. First few days he spent in his native place and then after finishing his spiritual retreat with Fr. Andrea Bozzolo at Avigliana (Turin) Br. Marino paid a short visit to the Rector Major in the new 'Sede Centrale Salesiana' at Via Marsala 42 in Rome.


Br. Marino was also lucky to meet one of his 37 batchmates (novitiate) after 59 years: Br. Cosimo Cossu, who is now in charge of the 'Camerette Don Bosco and Don Bosco Museum' at Sacro Cuore. For the occasion also came to Sacro Cuore most of the FMA (6) and SDB (3) from Korea resident now in Rome for their studies or apostolate. It was indeed a good family time of sharing!


However for our special visitor the best time was in the office of the Rector Major. Brother Marino presented to the Successor of Don Bosco his recent publication '50 Years of Don Bosco Youth Center in Seoul' (ed. 2017, Seoul, 3000 copies) with a short summary in Italian and English. This book was compiled and published with help of many Don Bosco Past Pupils and contains hundreds of documentary photos that capture the whole 60 year long Salesian history in Korea from the DBYC Seoul point of view. Just four months before the Rector Major animation visit to Japan and Korea (November 7-18) it's a meaningful gift to understand the charismatic growth in the land of the Morning Calm.


Thanks, Br. Marino - Kam sa hamnida!


Related article:
20180710_RMG0.jpg


20180710_RMG1.jpg


20180710_RMG2.jpg


20180710_RMG3.jpg


20180710_RMG4.jpg


Maximum Attachments : 0Byte/ 15.00MB
Maximum File Size : 15.00MB (Allowed extentsions : *.*)
 • Samuel SDB 2018.07.10 17:27

  임 마리노 수사의 특별한 본가방문

   

  임마리노 수사님이 다가오는 2018 EAO 수사모임에 맞추어 고향인 이탈리아 발다오스타 지방으로 정기휴가를 떠났습니다. 그는 처음 몇 일간 고향에서 지낸 후에 토리노에서 안드레아 보쫄리 신부의 피정을 마친 후 로마본부로 이동하여 총장님을 방문하였습니다.

   

  마리노 수사님은 본부에서 운이 좋게도 그의 37명의 수련 동기(첫 서원 59주년) 중 한명인 코시모 코쑤 수사님을 만날 수 있었습니다. 그는 현재 사쿠로 꿔레(예수 성심성당)에 있는 돈 보스코 박물관 및 돈 보스코의 방의 담당자입니다.

  마리노 수사가 방문한 날, 그곳에는 또한 유학 중인 3명의 한국 살레시오 형제들과 6명의 살레시오 수녀들이 마리노 수사를 만나기 위해 모였고 즐거운 시간을 보냈습니다.

   

  하지만 우리의 특별한 방문객인 마리노 수사를 위한 최고의 시간은 총장님의 사무실 안에서 이루어 졌습니다.

  마리노 수사는 최근 출간한 '서울 돈보스코청소년센터 50주년 화보집'(2017, 서울, 3000)을 총장님에게 이탈리아어와 영어로 짧게 요약해 발표했습니다. 이 책은 돈보스코 센터의 수많은 동문들의 도움을 받아 출판되었으며, 돈보스코 센터의 관점에서 바라본 60년간의 살레시오회 한국관구 역사를 담은 수 백 장의 다큐멘터리 사진을 수록했습니다.

  이 만남은 어느덧 네 달 앞으로 다가온 총장님의 한국관구 방문(117~18) 및 일본방문에 앞서 조용한 아침의 나라 안에서 자라난 카리스마를 이해하는 의미 있는 선물이 되리라 봅니다.

  임마리노 수사님에게 감사하며...

   

  - 로마에서 현명한 클레멘스 신부 드림

 • vaclav 2018.07.14 16:03

  (TRUNG ƯƠNG, 10.07.2018) – Hướng tới Đại Hội Sư Huynh Sa-lê-diêng vùng Đông Á – Châu Đại Dương 2018 sắp tới, một nhà truyền giáo Ý tại Hàn quốc, Sư huynh Marino BOIS, đã về thăm quê hương tại Val D’Aosta (Chatillon) ở Ý. Sư huynh đã dành vài ngày đầu để thăm quê nhà, rồi sau khi kết thúc việc tĩnh tâm với cha An-rê Bozzolo tại Avigliana ở Tô-ri-nô, Sư huynh Marino đã đến thăm cha Bề Trên Cả tại “Trụ sở Trung Ương” mới ở số 42 đường Marsala ở Rô-ma.

  Sư huynh Marino cũng may mắn gặp được một trong 37 người bạn tập viện xưa của Thầy sau 59 năm: Đó là sư huynh Cosimo Cossu, người hiện nay đang phụ trách “Căn phòng nhỏ của Don Bosco và Bảo tàng viện Don Bosco” tại Sacro Cuore. Trong việc này, Thầy cũng đến Sacro Cuore nơi hiện có 6 nữ tu FMA và 3 Sa-lê-diêng đến từ Hàn quốc đang cư ngụ tại Rô-ma để học hay để làm việc. Thật là một dịp gặp gỡ và chia sẻ đầy tình gia đình.

  Tuy nhiên, trong dịp thăm viếng đặc biệt này, Thầy dành một thời gian đặc biệt để thăm cha Bề Trên Cả. Thầy đã trao tặng đấng Kế vị Don Bosco cuốn sách xuất bản mới đây của Thầy “50 năm Trung tâm Trẻ Don Bosco tại Seoul” (xuất bản năm 2017 tại Seoul, 3000 bản), với một chút tóm lược bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Cuốn sách này được biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của nhiều cựu học sinh Sa-lê-diêng, trong đó có cả hàng trăm ảnh chụp của 60 năm hoạt động của Trung tâm trẻ.

  Chỉ 4 tháng trước khi cha Bề Trên Cả đến thăm viếng sinh động tại Nhật Bản và Hàn Quốc (từ 7-18 tháng 11), thì đây thật là một quà đầy ý nghĩa để có thể hiểu biết về sự lớn mạnh của đoàn sủng Sa-lê-diêng trên miền đất của Buổi sáng êm ả.

  Cám ơn sư huynh Marino – Kam sa hamnida!


 1. 4949(II)_An Experience of Vocational Discernment

  Immersion in the Pre-Novitiate By Pre-novice, Thomas Warwara Cebu, Philippines, 15 December 2018 -- After my college aspirantate in the PGS Vice-Province I was sent to join the inter-provincial Pre-Novitiate Formation Pr...
  Date2018.12.15 CategoryFIS Reply0 Views19 newfile
  Read More
 2. 4949(I)_A superb tool for fostering communion at world level

  ANSfoto By Br José Luis Muñoz RMG,15 Decembre 2018 -- ANS (Agenzia iNfo Salesiana) is not so well known by the majority of Salesian confreres. Yet with 95% of the Salesian News Agency (ANS) now in digital form on the intern...
  Date2018.12.15 CategoryRMG Reply0 Views24 newfile
  Read More
 3. 4948_Secular Institute 'With Don Bosco' (CDB)

  Signs of growth in Asia By Our Own Correspondent Manila, Philippines, 13 December 2018 -- During the recent animation visit to FIN province in Manila, the EAO Regional Councillor had an opportunity to meet three members ...
  Date2018.12.14 CategoryFIN Reply0 Views46 file
  Read More
 4. 4947_"The Salesian work ethics have formed me as an educator"

  A teacher of DBTS Gabutu (PGS) receives the International Contribution Award By Peter Suka Ririma Port Moresby, PNG, 13 December 2018 -- I started teaching at Don Bosco Technical School, Gabutu (PNG) in 2009. It was through ...
  Date2018.12.13 CategoryPGS Reply0 Views55 file
  Read More
 5. 4947_"God’s Love is too great – I can’t stay at home!"

  Missionary vocation journey from India to Ukraine By Cl. Ngouning John Kala, SDB Kiev, Ukraine, 13 December 2018 -- At the age of 30, Cl. John Ngouning Kala, is among the first fruits of the Sirajuli (ING) Salesian Missi...
  Date2018.12.13 CategoryWorld Reply0 Views55 file
  Read More
 6. 4946_"God is doing great things through his chosen people"

  Two Vietnamese missionaries ordained priest in Peru By PER Social Communications Lima, Peru, 8 December 2018 -- Two Salesian Vietnamese missionaries were ordained to the priesthood on the Feast of the Immaculate Concepti...
  Date2018.12.12 CategoryWorld Reply0 Views135 file
  Read More
 7. 4945(III)_Becoming a missionary ad gentes in the Congregation today

  Responding to the RM's appeal By Our Own Correspondent RMG, 10 December 2018 -- On the same day the Rector Major made public his appeal for the next missionary expedition, one young confrere from our EAO region, after a ...
  Date2018.12.11 CategoryRMG Reply0 Views90 file
  Read More
 8. 4945(II)_Happy Birthday to the Salesian Family - Chieri 2018

  Dynamic growth of the Salesian Family in Chieri By Our Own Correspondent Chieri, Italy, 8 December 2018 -- As happens on every 8 December, the worldwide Salesian Family celebrates its birthday in many different ways (8 D...
  Date2018.12.11 CategoryWorld Reply0 Views122 file
  Read More
 9. 4945(I)_Joseph Tran, ordained priest for the missions of Amazonia

  By Bro. Jomar Castillo, SDB Manaus, Brazil, 7 December 2018 -- The Salesian Missionary Province of Amazonia (ISMA - BMA) together with the Salesian Family, thank the Lord of the vineyard and celebrated the ordination of Fr. ...
  Date2018.12.11 CategoryWorld Reply0 Views73 file
  Read More
 10. 4944_Salesian Cooperator Vocation - Sharing the Treasure

  Interview with Mr Celestino Yoon, ASC By Our Own Correspondent Seoul, Korea, 10 December 2018 -- Mr Celestino Yoon Jeongol was recently congratulated for his long-term contribution to formation at the province level as f...
  Date2018.12.10 CategoryASC Reply0 Views54 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 244 Next
/ 244