austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
Views 1759 Comment 2

20180710_RMG.jpg


Homeland visit of Br. Marino Bois, SDB


By Fr. Vaclav Klement, SDB


RMG, 10 July 2018 -- Due to the incoming EAO 2018 Salesian Brother Congress an Italian missionary in Korea, Br. Marino BOIS, anticipated his regular home visit to Val D'Aosta (Chatillon) in Italy. First few days he spent in his native place and then after finishing his spiritual retreat with Fr. Andrea Bozzolo at Avigliana (Turin) Br. Marino paid a short visit to the Rector Major in the new 'Sede Centrale Salesiana' at Via Marsala 42 in Rome.


Br. Marino was also lucky to meet one of his 37 batchmates (novitiate) after 59 years: Br. Cosimo Cossu, who is now in charge of the 'Camerette Don Bosco and Don Bosco Museum' at Sacro Cuore. For the occasion also came to Sacro Cuore most of the FMA (6) and SDB (3) from Korea resident now in Rome for their studies or apostolate. It was indeed a good family time of sharing!


However for our special visitor the best time was in the office of the Rector Major. Brother Marino presented to the Successor of Don Bosco his recent publication '50 Years of Don Bosco Youth Center in Seoul' (ed. 2017, Seoul, 3000 copies) with a short summary in Italian and English. This book was compiled and published with help of many Don Bosco Past Pupils and contains hundreds of documentary photos that capture the whole 60 year long Salesian history in Korea from the DBYC Seoul point of view. Just four months before the Rector Major animation visit to Japan and Korea (November 7-18) it's a meaningful gift to understand the charismatic growth in the land of the Morning Calm.


Thanks, Br. Marino - Kam sa hamnida!


Related article:
20180710_RMG0.jpg


20180710_RMG1.jpg


20180710_RMG2.jpg


20180710_RMG3.jpg


20180710_RMG4.jpg


Maximum Attachments : 0Byte/ 15.00MB
Maximum File Size : 15.00MB (Allowed extentsions : *.*)
 • Samuel SDB 2018.07.10 17:27

  임 마리노 수사의 특별한 본가방문

   

  임마리노 수사님이 다가오는 2018 EAO 수사모임에 맞추어 고향인 이탈리아 발다오스타 지방으로 정기휴가를 떠났습니다. 그는 처음 몇 일간 고향에서 지낸 후에 토리노에서 안드레아 보쫄리 신부의 피정을 마친 후 로마본부로 이동하여 총장님을 방문하였습니다.

   

  마리노 수사님은 본부에서 운이 좋게도 그의 37명의 수련 동기(첫 서원 59주년) 중 한명인 코시모 코쑤 수사님을 만날 수 있었습니다. 그는 현재 사쿠로 꿔레(예수 성심성당)에 있는 돈 보스코 박물관 및 돈 보스코의 방의 담당자입니다.

  마리노 수사가 방문한 날, 그곳에는 또한 유학 중인 3명의 한국 살레시오 형제들과 6명의 살레시오 수녀들이 마리노 수사를 만나기 위해 모였고 즐거운 시간을 보냈습니다.

   

  하지만 우리의 특별한 방문객인 마리노 수사를 위한 최고의 시간은 총장님의 사무실 안에서 이루어 졌습니다.

  마리노 수사는 최근 출간한 '서울 돈보스코청소년센터 50주년 화보집'(2017, 서울, 3000)을 총장님에게 이탈리아어와 영어로 짧게 요약해 발표했습니다. 이 책은 돈보스코 센터의 수많은 동문들의 도움을 받아 출판되었으며, 돈보스코 센터의 관점에서 바라본 60년간의 살레시오회 한국관구 역사를 담은 수 백 장의 다큐멘터리 사진을 수록했습니다.

  이 만남은 어느덧 네 달 앞으로 다가온 총장님의 한국관구 방문(117~18) 및 일본방문에 앞서 조용한 아침의 나라 안에서 자라난 카리스마를 이해하는 의미 있는 선물이 되리라 봅니다.

  임마리노 수사님에게 감사하며...

   

  - 로마에서 현명한 클레멘스 신부 드림

 • vaclav 2018.07.14 16:03

  (TRUNG ƯƠNG, 10.07.2018) – Hướng tới Đại Hội Sư Huynh Sa-lê-diêng vùng Đông Á – Châu Đại Dương 2018 sắp tới, một nhà truyền giáo Ý tại Hàn quốc, Sư huynh Marino BOIS, đã về thăm quê hương tại Val D’Aosta (Chatillon) ở Ý. Sư huynh đã dành vài ngày đầu để thăm quê nhà, rồi sau khi kết thúc việc tĩnh tâm với cha An-rê Bozzolo tại Avigliana ở Tô-ri-nô, Sư huynh Marino đã đến thăm cha Bề Trên Cả tại “Trụ sở Trung Ương” mới ở số 42 đường Marsala ở Rô-ma.

  Sư huynh Marino cũng may mắn gặp được một trong 37 người bạn tập viện xưa của Thầy sau 59 năm: Đó là sư huynh Cosimo Cossu, người hiện nay đang phụ trách “Căn phòng nhỏ của Don Bosco và Bảo tàng viện Don Bosco” tại Sacro Cuore. Trong việc này, Thầy cũng đến Sacro Cuore nơi hiện có 6 nữ tu FMA và 3 Sa-lê-diêng đến từ Hàn quốc đang cư ngụ tại Rô-ma để học hay để làm việc. Thật là một dịp gặp gỡ và chia sẻ đầy tình gia đình.

  Tuy nhiên, trong dịp thăm viếng đặc biệt này, Thầy dành một thời gian đặc biệt để thăm cha Bề Trên Cả. Thầy đã trao tặng đấng Kế vị Don Bosco cuốn sách xuất bản mới đây của Thầy “50 năm Trung tâm Trẻ Don Bosco tại Seoul” (xuất bản năm 2017 tại Seoul, 3000 bản), với một chút tóm lược bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Cuốn sách này được biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của nhiều cựu học sinh Sa-lê-diêng, trong đó có cả hàng trăm ảnh chụp của 60 năm hoạt động của Trung tâm trẻ.

  Chỉ 4 tháng trước khi cha Bề Trên Cả đến thăm viếng sinh động tại Nhật Bản và Hàn Quốc (từ 7-18 tháng 11), thì đây thật là một quà đầy ý nghĩa để có thể hiểu biết về sự lớn mạnh của đoàn sủng Sa-lê-diêng trên miền đất của Buổi sáng êm ả.

  Cám ơn sư huynh Marino – Kam sa hamnida!


 1. 4862(V)_"May we become one body and one spirit in Christ"

  Episcopal Ordination of Bishop Mario Yamanouchi, Saitama diocese By Mr. Chihiro Okawa, EXDB Saitama, Japan, 25 Sep 2018 -- The Episcopal Ordination of Bishop Mario Michiaki Yamanouchi, SDB took place at Jubilee Hall...
  Date2018.09.26 CategoryGIA Reply0 Views1073 newfile
  Read More
 2. 4862(IV)_Recharging missionary batteries in Rome: "I'm very proud of Don Bosco!"

  24th UPS missionary formation course: first time in English By Fr. Andrew Tin (VIE - Mongolia Delegation) RMG, 25 September 2018 -- There are 19 of us here at present who have come from around the Salesian world; next we...
  Date2018.09.26 CategoryRMG Reply0 Views101 newfile
  Read More
 3. 4862(III)_"I feel the heart of Don Bosco"

  149th Salesian missionary expedition pilgrimage to the Salesian Holy places By Cl. Phaolo Bao, SDB (VIE) Missionary to Cambodia Colle Don Bosco, Italy, 25 September 2018 -- The last week of immediate preparation for ...
  Date2018.09.26 CategoryWorld Reply0 Views182 newfile
  Read More
 4. 4862(II)_Remembering Fr. Dino

  The community of Baucau prayed for the Eternal Rest of Fr. Dino By FR. Joao da Costa Boavida, SDB Baucau, Timor-Leste, 25 September 2018 -- In the afternoon of the 25th of September, the Salesians of Don Bosco of Baucau ...
  Date2018.09.26 CategoryTLS Reply0 Views40 newfile
  Read More
 5. 4862(I)_“Ol Yangpela blong Nau Yumi wokabout wantaim Kraist long wok na Pasin"

  Don Bosco Simbu Technical College hosts Youth Gathering for Diocese of Kundiawa By Bernard Kaiau Simbu, PNG, 23 September 2018 -- The Don Bosco Simbu Technical College (DBSTC) opened its doors for 1500 young people from ...
  Date2018.09.26 CategoryPGS Reply0 Views50 newfile
  Read More
 6. 4861_28 years journeying with aspirants

  Nazareth House (Ban Nazareth), Banpong THA By Fr. Dominic Suphot, SDB Banpong, Thailand, 24 September 2018 -- Banpong is an industrial town not so far from Bangkok, with three Salesian communities - Sarasit School, ( ope...
  Date2018.09.25 CategoryTHA Reply0 Views63 file
  Read More
 7. 4860(II)_The Young people are not far from the Church!

  Youth and Choices of Life in pedagogical perspective International Congress (UPS) By Our Own Correspondent Rome, Italy 23 September 2018 -- One of the events preparing the Synod of Bishops 2018 about 'Young People - Fa...
  Date2018.09.24 CategoryWorld Reply0 Views237 file
  Read More
 8. 4860(I)_"Young people, faith and vocational discernment"

  Salesian presence in the Synod of Bishops 2018, October 3-28 By Our Own Correspondent Vatican, 23 September 2018 -- Coming soon! The long awaited and prepared Synod of Bishops is coming soon. Among the 200+ Synod delegat...
  Date2018.09.24 CategoryWorld Reply0 Views420 file
  Read More
 9. 4859_"Instinct of Salesian assistance"

  Shining witness of Brother Ernesto Della Valle (RIP) 1901-1980 By Fr. Tito Pedron, SDB Banpong, Thailand, 22 September 2018 -- It is already 38 years since Brother Ernesto passed away (at 79 years of age and 53 years of ...
  Date2018.09.23 CategoryTHA Reply0 Views133 file
  Read More
 10. 4858(III)_Family renewal has blossomed in all of Thailand

  Family movement in Thailand By Fr. John Tamayo, SDB Huahin, Thailand, 16 September 2018 -- The Family Movement started in St. Joseph Parish, Banpong Ratburi in 1981. Fr. John Ulliano, SDB started a seminar for 7 couples ...
  Date2018.09.22 CategoryTHA Reply0 Views93 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 227 Next
/ 227