Regional / Buona Notte

Views 194 Votes 0 Comment 1
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

No Attached Image

EAO Good Night Talk (33)                                                                  

    December 1, 2016

 

Do you believe in the Salesian Family?

 

Dear friends and confreres,

We are starting the last month of this year. For coming few weeks I hope to enjoy again a regular life in the General house. After many months of travelling, meeting and listening to many Salesians, Salesian family members and Young I have again a good chance to pray, reflect, write and share with calm in my office. Almost incredible time!

 

Looking back I give thanks for many fruitful meetings with many of you during our EAO regional meetings. Especially recent 3 day Formation session for EAO Salesian Family delegates (Seoul, K’Long, Cebu) was for me personally very strong charismatic experience. I’m happy that more than 150 members of 10 different Salesian Family groups from all 11 EAO provinces experienced personally the rich gift of Don Bosco’s spiritual and apostolic family! Personal presence of six EAO SDB provincials was the best witness of our interest and deep commitment for the Sal. Family!

 

Do you believe in the Salesian Family? It’s not just about answer a joyful ‘Yes’!  Thanks for the animating presence of Fr Eusebio Muñoz (Delegate of the Rector Major for the Salesian Family) and his team (Secretariat for the SF)! Thanks for the very Salesian input from Ms. Olga (VDB World President), Mr Philip (EAO regional councilor of the Salesian Cooperators), Mr Wichai (former EAO regional councilor of the Salesian Cooperators) and Mrs Noemi (World Coordinator of ASC)!  

  

Together we discovered that our Salesian vocation can’t be lived without mutual enrichment of priests, consecrated people and lay people. ‘Without you we are not ourselves!’ [Salesian Family Charter of Charismatic Identity, art. 10] It does mean that without the FMA, without the Salesian Cooperators or Don Bosco Alumni we are not true Salesians of Don Bosco!

 

For the 150 participants of the three Salesian Family Delegate formation it was a deep insight into the Salesian Charism. We wish that all 1500 SDB in 22 countries of the EAO and thousands of members of 15 groups present in our Region may appreciate this great gift and responsibility for the growth of Don Bosco Salesian Family! Life witness of 500.000 Sal. Family members sharing the same Vocation in 31 different Salesian Family groups is our best contribution to the mission of the Universal Church and the salvation of the Young!

 

  I wish you a good Advent journey towards the Christmas Feast! May the Holy Family of Nazareth help us to deepen our belief in the Youth, in the Family as well our deeper conviction about the importance of the Salesian family in our daily life!

 

Fr. Václav Klement, SDB

EAO Regional councillor


for download:

EAO-GNT-2016 (33) December ENG.pdf

for download Salesian Family Identity Charter:

EAO-SF 3 SF Charismatic Identity Charter ed. 2012 ITA.docx

for download Salesian Family Creed

EAO-SF 51 The Salesian Family Creed.docx

 • ?
  vaclav 2016.12.02 19:24
  Văn Hào, SDB chuyển ngữ

  Các bạn hữu và anh em hội viên thân mến,

  Chúng ta đã khởi đầu tháng cuối cùng của năm nay. Trong vài tuần tới, Cha sẽ ở Rôma và lại tiếp tục cuộc sống bình thường tại nhà trung ương. Suốt vài tháng qua, Cha đã có dịp đi đó đây, gặp gỡ và tiếp xúc nhiều anh em SDB cũng như Cha đã được gặp nhiều bạn trẻ và các thành viên trong gia đình Sa-lê-diêng. Bây giờ Cha trở về lại Rôma, có nhiều thời gian rút vào trong tĩnh lặng tại văn phòng làm việc để cầu nguyện, để suy tư, và ngồi viết lại những trải nghiệm hầu chia sẻ cho anh em và các bạn . Đây là những giờ phút tuyệt vời đối với Cha .

  Nhìn lại cuộc hành trình trong những tháng qua, Cha cảm tạ Chúa về nhiều hoa trái đã gặt hái được qua các lần trao đổi với nhiều anh chị em tại tại các cuộc gặp gỡ trong miền EAO. Đặc biệt, qua 3 khóa đào luyện các Ủy viên đặc trách Gia đình Sa-lê-diêng,mỗi khóa 3 ngày, được tổ chức tại Seoul , tại K’ long và tại Cebu, Cha đã trải qua những kinh nghiệm về đoàn sủng Sa-lê-diêng rất mạnh mẽ. Cha rất vui vì sự hiện diện của 150 tham dự viên, thuộc 10 nhóm khác nhau trong gia đình Sa-lê-diêng tại 11 tỉnh dòng trong vùng EAO, đã khiến bản thân Cha có thêm những kinh nghiệm rất phong phú về gia đình Don Bosco rộng lớn với bầu khí thánh thiêng và tinh thần gia đình,luôn hăng say trong sứ mệnh tông đồ. Sự hiện diện của 6 Cha Giám tỉnh trong các khóa đào luyện ấy cũng là một chứng tá nói lên sự dấn thân sâu xa vào đại Gia đình Sa-lê-diêng .

  Câu hỏi được đặt ra là ‘Bạn có tin vào gia đình Sa-lê-diêng hay không ?’. Câu trả lời không chỉ giản đơn là ‘có’. Rất cám ơn sự sinh động của ChaTổng Cố vấn Eusebio Munoz, đặc trách Gia đình Sa-lê-diêng thế giới, và đội ngũ của Ngài trong Văn phòng Gia đình Sa-lê-diêng ở trung ương. Cám ơn các bài chia sẻ của cô Olga (Tổng phụ trách VDB thế giới ), ông Philip Zu (Tổng Cố vấn và là Điều phối viên Cộng tác viên vùng EAO), ông Wichai (cựu Điều phối viên Cộng tác viên vùng EAO) và bà Noemi (Tổng Điều phối viên Cộng tác viên thế giới đương nhiệm).

  Khi ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thể sống ơn gọi Sa-lê-diêng nếu không biết cách cùng nhau làm phong phú đoàn sủng, nơi các Linh mục, các tu sĩ và nơi cả những người đời. “ Không có các bạn, chúng tôi không phải là chính mình” (trích Hiến chương căn tính Gia đình Sa-lê-diêng khoản số 10). Điều đó có nghĩa là, nếu không có các Soeur FMA, nếu không có các Cộng tác viên Sa-lê-diêng hay nếu không có các anh chị em Cựu học viên, các anh em SDB sẽ không thể là Sa-lê-diêng một cách chân thực .

  Qua 150 tham dự viên tại các khóa đào luyện vừa qua, chúng ta nhận thức một cách sâu xa hơn về đoàn sủng Sa-lê-diêng. Cha cầu chúc tất cả 1.500 hội viên SDB trong 22 quốc gia miền Đông Á - Thái bình Dương này, và tất cả các thành viên của 15 nhóm Gia đình Sa-lê-diêng trong miền, cảm nhận được quà tặng cao quý về đoàn sủng Sa-lê-diêng và ý thức trách nhiệm hơn về việc làm cho gia đình Sa-lê-diêng ngày càng tăng trưởng vững mạnh. Cũng vậy, trên cấp độ thế giới, 500.000 thành viên trong gia đình Sa-lê-diêng thuộc 31 nhóm khác nhau đều chia sẻ chung một ơn gọi, sẽ góp phần làm phát triển sứ mệnh chung của Hội Thánh qua việc cứu vớt giới trẻ .

  Cha cầu chúc anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng để chuẩn bị lễ Giáng Sinh sắp tới. Xin Thánh Gia Thất giúp kiện cường niềm tin của chúng ta vào giới trẻ, vào gia đình Thánh Gia, và nhất là giúp chúng ta thêm tin tưỡng mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng của gia đình Sa-lê-diêng trong cuộc sống hằng ngày.

  Thân ái

  Cha VaclavKlement, SDB

  Bề Trên Miền

 1. No Image

  Like Mary in Cana: what is missing?

    EAO Good Night Talk (50)                                                                                                                                                                                           Venilale, Timor Leste ...
  Date2018.04.29 Byvaclav Views293
  Read More
 2. Are you happy to waste your time in listening?

  EAO-GNT-2018 (49) April.pdf   >>>> for download   EAO Good Night Talk (48)                                                              Dili, Timor Leste April 1, 2018     Are you happy to waste your time in listening? ...
  Date2018.03.24 Byvaclav Views144
  Read More
 3. How do you whisper the Gospel?

  EAO Good Night Talk (48)                                                                     Indonesia – Sumba Island March 1, 2018   How do you whisper the Gospel?   Dear Friends and Salesian Family members,       Receive my ...
  Date2018.02.25 Byvaclav Views392
  Read More
 4. Why are the Salesians not listening?

  EAO Good Night Talk (47)                                                                    Dili, Timor Leste February 1, 2018     Why are the Salesians not listening to the Young?     Dear Friends and Salesian Family members,   ...
  Date2018.01.24 Byvaclav Views278
  Read More
 5. Happy New Listenful Year 2018

    EAO Good Night Talk (46)                                                                    Rome – Sacro Cuore (Sacred Heart) January 1, 2018     2018 – Happy New Listenful Year!     Dear Friends and...
  Date2017.12.31 Byvaclav Views293
  Read More
 6. All for Jesus, Jesus for all!

  EAO Good Night Talk (45)                                                                      Macau - China December 1, 2017   All for Jesus, Jesus for all!   Dear Friends and Salesian Family members!   ...
  Date2017.11.29 Byvaclav Views456
  Read More
 7. First World Day of the Poor - November 19

  FOR DOWNLOAD: EAO-GNT-2017 (44) November ENG.pdf EAO Good Night Talk (44)                                                                      Seoul - Korea November 1, 2017   How do you hear the cry of the poor in y...
  Date2017.10.30 Byvaclav Views315
  Read More
 8. Where is your comfort zone? Vocations - Blessed Fr Titus Zeman, SDB

  EAO Good Night Talk (43)                                                                      Yakutsk – Russia (Siberia) October 1, 2017 Where is your comfort zone?   Dear Friends and Salesian Family members!           Afte...
  Date2017.09.26 Byvaclav Views260
  Read More
 9. When did you fall in love with Jesus? - Initial Proclamation of Jesus Christ

  EAO Good Night Talk (42)                                                                      Seoul – South Korea September 1, 2017   When did you fall in love with Jesus?   Dear Friends and Salesian Family members!       ...
  Date2017.08.29 Byvaclav Views181
  Read More
 10. Accompaniment - one of the Salesian key words!

  EAO Good Night Talk (41)                                                                        August 1, 2017   Accompaniment - one of Salesian key words   Dear Friends and Salesian Family members!           I’m more an...
  Date2017.07.28 Byvaclav Views249
  Read More
 11. Salesian Lay Volunteers - Mission Possible?

  EAO Good Night Talk (40)                                                                      July 1, 2017   Salesian Lay Volunteers – Mission Possible?  EAO-GNT-2017 (40) July ENG.pdf Dear Friends and Salesian F...
  Date2017.06.26 Byvaclav Views379
  Read More
 12. Jesus Vine Tree - motivated by the Biblical Icon?

  GNT for download: EAO-GNT-2017 (39) June ENG.pdf EAO Good Night Talk (39)                                                                      June 1, 2017   How are we motivated by ‘Jesus Vine Tree’ Icon? Dear friends...
  Date2017.05.30 Byvaclav Views238
  Read More
 13. Mary has done everything (May 2017)

  EAO Good Night Talk (38)                                                                       May 1, 2017 She has done everything. Trust in Mary Help of Christians, and you’ll see what miracles are! (Don Bosco)  FOR DOWNLOAD...
  Date2017.05.09 Byvaclav Views260
  Read More
 14. Communion - we need each other (April 2017)

  EAO Good Night Talk (37)                                                                      April 1, 2017   Do we really need each other? Without good communication is no communion!     Dear friends and c...
  Date2017.03.27 Byvaclav Views270
  Read More
 15. Never grow tired to walk! (Lenten Journey 2017)

  EAO Good Night Talk (36)                                                                       March 1, 2017   Never grow tired to walk! Can you tell me, what should I change?     Dear friends and confreres,   Exactl...
  Date2017.02.18 Byvaclav Views468
  Read More
 16. Pope Francis: Listen and Move! (To the religious superiors)

  Take the Gospel without Tranquilizers A conversation with the general superiors Pope Francis FOR DOWNLOAD:  Take the Gospel-Francis 2016 religious.docx   “The Pope is late,” they tell me at the entrance to the...
  Date2017.02.14 Byvaclav Views2092
  Read More
 17. No Image

  Francis to the General Superiors 2016 November

  Conversazione del Papa Francesco con i Superiori Generali Sui casi di abusi sessuali: «È una malattia; dobbiamo esserne convinti per risolvere il problema» Papa Francesco: «Sì, c’è corruzione in Vaticano, ma non perdo la serenità» I...
  Date2017.02.09 Byvaclav Views346
  Read More
 18. No Image

  Listen, appreciate and give thanks!

  EAO Good Night Talk (35)                                                                       February 1, 2017   Listen, appreciate and give thanks!   Dear friends and confreres,   We have started another year, for us the Yea...
  Date2017.01.28 Byvaclav Views111
  Read More
 19. Happy New Year 2017 - Stop all Wars!

  EAO Good Night Talk (34)                                                                    Seoul - Korea    January 1, 2017   Stop all War! Make 2017 the Year of Peace!   Dear friends and confreres, ...
  Date2016.12.30 Byvaclav Views316
  Read More
 20. No Image

  Do you believe in the Salesian Family?

  EAO Good Night Talk (33)                                                                       December 1, 2016   Do you believe in the Salesian Family?   Dear friends and confreres, We are starting the last month of this year. ...
  Date2016.11.30 Byvaclav Views194
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3