Regional / Buona Notte

Views 176 Votes 0 Comment 1
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

EAO Good Night Talk (54)                                                                 


Bangkok, Thailand

September 1, 2018

 

How do we listen to the young today?

 

 

Dear Friends and Salesian Family members,

 

   After a strong invitation of Pope Francis, the whole Universal Church during past two years is invited to listen to the young people. In one month time will start in Rome the Synod of Bishops about the ‘Youth – Faith – Vocation Discernment’ with a participation of many Salesians of Don Bosco – experts, bishops as well with our Rector Major, Fr. Angel F. Artime (October 3-28).

 

  The Working document of the 2018 Bishop Synod (Instrumentum Laboris) is nothing else, but the reasonable summary of the global Catholic community listening to the young: Two of the five main sources used for the editing of the Working document refer to the ‘Online Questionnaire’ answered by 100.000 youth and to the ‘Pre-Synod Gathering’ with 300+ youth and 15.000 online participants. Also many observations sent to the Synod Secretariat were produced by the youth. Never every any Bishop Synod had so abundant freedom of contributors! This we consider one of the signs of our times, that confirm the exceptional character of this 2018 Synod. All together there are more then 100 expressions taken from the two youth ‘sources’ and many times the quotations are rather long (Working document - chapter 5). Good to read it (attachment)!

    However already during past two years all 4500) Catholic dioceses and each parish and ecclesial community were invited to listen to the young. And we know that many pastors and adults don’t know how to approach or listen to the young – Salesians included! It’s a clear call for conversion!

   Incoming General Chapter 28 of the Salesians has a theme: “What kind of Salesians for the young people of today?” And we may add ‘What kind of Salesian family (Salesian Cooperators, Don Bosco Alumni, FMA Alumni, VDB, CDB, ADMA, Damas Salesianas, FMA Sisters, Caritas Sisters of Jesus, SIHM Sisters, DQM, SQM Sisters, Sisters Announcers of the Lord, Michaelites) for the young people in our 23 countries of EAO Region?’

 

      The 90 SDB provinces around the world are preparing their Provincial Chapters and each province is invited by the Rector Major to approach many young people with these 4 questions:  

 

  What kind of Salesian would you dream or want for today’s youth?

  What do you see as missing in the Salesians of today to be like that?

  What are your main needs for which you ask the help of the Salesians?

  How can you play active part in serve other youth with the Salesians in your environment?

 

    When we read the first encounter of Don Bosco with Bartolomeo Garelli (Memoirs of the Oratory), we realize it’s an ongoing dialogue with many questions. Without making the first step, without taking time to talk, to listen, to exchange questions with our young people, there is no true Salesian or true Salesian family!

 

Fr. Václav Klement, SDB

Samoa novice 2018.jpgDOWNLOAD: Good Night Talk 2018 September EAO-GNT-2018 (54) September.docx

DOWNLOAD: Working Document 2018 SYNOD: INSTRUMENTUM LABORIS ENG.docx

 • ?
  vaclav 2018.09.01 23:30
  Các bạn hữu và anh chị em trong Gia đình Salêdiêng thân mến,

  Sau lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong suốt 2 năm qua, toàn thể Giáo hội Công giáo trên khắp hoàn vũ đã khuyến mời các tín hữu hãy lắng nghe các bạn trẻ. Một tháng nữa, Giáo hội sẽ nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục thế giới với đề tài ‘Giới trẻ – Đức tin và sự Phân định Ơn gọi’. Hội nghị đó có sự tham phần của nhiều anh em Salêdiêng DonBosco, gồm có các chuyên viên, các Giám mục cũng như có sự hiện diện của Cha Bề Trên cả Angel F. Artime.

  Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội đồng không đề cập đến một vấn đề nào khác, nhưng chỉ quy chiếu vào việc lắng nghe những người trẻ trong toàn thể Giáo hội Công giáo. Hai trong 5 phần chính của tập tài liệu là tổng hợp những phản hồi của hơn 100.000 bạn trẻ trên mạng online qua các câu hỏi được đưa ra, cộng với những thao thức của hơn 300 bạn trẻ tham dự ‘tiền Thượng Hội đồng’ vào tháng Tư vừa qua, cũng như ý kiến của hơn 15.000 bạn trẻ đóng góp online qua mạng Internet. Chưa có một Thượng Hội đồng Giám mục nào có nhiều đóng góp phong phú và súc tích như thế. Chúng ta xem đây như những dấu chỉ của thời đại, cho thấy tầm quan trọng của hội nghị lần này. Tổng hợp lại, có hơn 100 thao thức mà các bạn trẻ đã gióng lên, và có cả những kiến nghị khá nan giải mà các bạn muốn tỏ bày (xin xem Tài liệu làm việc chương 5).

  Tuy nhiên trong vòng 2 năm qua, tất cả 4.500 giáo phận trên khắp thế giới gồm các giáo xứ, các cộng đoàn… đều mời gọi mọi người hãy lắng nghe giới trẻ. Chúng ta biết rằng, có nhiều vị mục tử và nhiều người lớn, trong đó có các anh chị em Salêdiêng chúng ta, chưa biết lắng nghe các bạn trẻ. Chúng ta thấy rõ ràng như thế và cần phải thực tâm hoán cải để thay đổi.

  Tổng Tu nghị 28 của SDB sắp tới cũng có chủ đề ‘Đâu là mẫu người Salêdiêng cho giới trẻ hôm nay?’. Chúng ta cũng có thể nói thêm ‘Đâu là mẫu Gia đình Salêdiêng (Cộng tác viên Salêdiêng, Cựu học viên Don Bosco, Cựu học viên FMA, Chí nguyện Don Bosco, Chí nguyện nam, ADMA, Damas Salesianas, Dòng Bác ái Chúa Giêsu, dòng Tôi tớ Trái tim Vô nhiễm, nhóm DQM, SQM, dòng Micae…) cho giới trẻ hôm nay tại 23 quốc gia trong miền EAO?

  Tất cả 90 Tỉnh dòng SDB trên toàn thế giới đang chuẩn bị cử hành Tu nghị Tỉnh. Mọi anh em SDB được Cha Bề Trên Cả mời gọi tiếp cận các bạn trẻ với 4 câu hỏi được đưa ra:

  Đâu là mẫu người Salêdiêng mà bạn mong ước cho giới trẻ ngày nay?
  Đâu là điều mà bạn thấy còn thiếu nơi các anh em SDB hôm nay?
  Đâu là những nhu cầu chính yếu mà các bạn trẻ cần đến các anh em SDB trợ giúp?
  Tại nơi bạn đang sống, bạn sẽ làm cách nào để cùng với các anh chị em Salêdiêng khác phục vụ giới trẻ cách tích cực?
  Khi đọc lại cuốn Hồi ký Nguyện xá, qua giai thoại kể về cuộc gặp gỡ của Don Bosco với Bartolomeo Garelli, chúng ta thấy Cha Thánh đã tiếp cận người trẻ bằng đối thoại với nhiều câu hỏi. Vì vậy, nếu chúng ta không biết cách khởi đầu như thế, tức là không dành thời gian để nói chuyện, để lắng nghe, để trao đổi với các bạn trẻ, chúng ta sẽ không thể trở thành người Salêdiêng đúng nghĩa trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta.

  Thân ái trong Don Bosco

  Cha Václav Klement, SDB

  Bề Trên Miền EAO

  Bangkok, Thái Lan – 01/09/2018

 1. How do you listen to the young?

  EAO Good Night Talk (54)                                                                  Bangkok, Thailand September 1, 2018   How do we listen to the young today?     Dear Friends and Salesian Family members,      Aft...
  Date2018.08.26 Byvaclav Views176
  Read More
 2. Listen to the Salesian Brothers

  EAO Good Night Talk (53)                                                                                                                                                       Jakarta, Indonesia                                             ...
  Date2018.07.29 Byvaclav Views245
  Read More
 3. #For You Too! - Movement of Salesian Holiness!

  EAO Good Night Talk (52)                                                                                                                                                                                          Sacro Cuore, Rome July 1,...
  Date2018.06.28 Byvaclav Views276
  Read More
 4. Listen to Jesus?

    EAO Good Night Talk (51)                                                                                                                            Hong Kong - China, June 1, 2018       Do you read the Gospel every day? J...
  Date2018.05.29 Byvaclav Views583
  Read More
 5. No Image

  Like Mary in Cana: what is missing?

    EAO Good Night Talk (50)                                                                                                                                                                                           Venilale, Timor Leste ...
  Date2018.04.29 Byvaclav Views396
  Read More
 6. Are you happy to waste your time in listening?

  EAO-GNT-2018 (49) April.pdf   >>>> for download   EAO Good Night Talk (48)                                                              Dili, Timor Leste April 1, 2018     Are you happy to waste your time in listening? ...
  Date2018.03.24 Byvaclav Views416
  Read More
 7. How do you whisper the Gospel?

  EAO Good Night Talk (48)                                                                     Indonesia – Sumba Island March 1, 2018   How do you whisper the Gospel?   Dear Friends and Salesian Family members,       Receive my ...
  Date2018.02.25 Byvaclav Views734
  Read More
 8. Why are the Salesians not listening?

  EAO Good Night Talk (47)                                                                    Dili, Timor Leste February 1, 2018     Why are the Salesians not listening to the Young?     Dear Friends and Salesian Family members,   ...
  Date2018.01.24 Byvaclav Views318
  Read More
 9. Happy New Listenful Year 2018

    EAO Good Night Talk (46)                                                                    Rome – Sacro Cuore (Sacred Heart) January 1, 2018     2018 – Happy New Listenful Year!     Dear Friends and...
  Date2017.12.31 Byvaclav Views356
  Read More
 10. All for Jesus, Jesus for all!

  EAO Good Night Talk (45)                                                                      Macau - China December 1, 2017   All for Jesus, Jesus for all!   Dear Friends and Salesian Family members!   ...
  Date2017.11.29 Byvaclav Views523
  Read More
 11. First World Day of the Poor - November 19

  FOR DOWNLOAD: EAO-GNT-2017 (44) November ENG.pdf EAO Good Night Talk (44)                                                                      Seoul - Korea November 1, 2017   How do you hear the cry of the poor in y...
  Date2017.10.30 Byvaclav Views688
  Read More
 12. Where is your comfort zone? Vocations - Blessed Fr Titus Zeman, SDB

  EAO Good Night Talk (43)                                                                      Yakutsk – Russia (Siberia) October 1, 2017 Where is your comfort zone?   Dear Friends and Salesian Family members!           Afte...
  Date2017.09.26 Byvaclav Views338
  Read More
 13. When did you fall in love with Jesus? - Initial Proclamation of Jesus Christ

  EAO Good Night Talk (42)                                                                      Seoul – South Korea September 1, 2017   When did you fall in love with Jesus?   Dear Friends and Salesian Family members!       ...
  Date2017.08.29 Byvaclav Views197
  Read More
 14. Accompaniment - one of the Salesian key words!

  EAO Good Night Talk (41)                                                                        August 1, 2017   Accompaniment - one of Salesian key words   Dear Friends and Salesian Family members!           I’m more an...
  Date2017.07.28 Byvaclav Views328
  Read More
 15. Salesian Lay Volunteers - Mission Possible?

  EAO Good Night Talk (40)                                                                      July 1, 2017   Salesian Lay Volunteers – Mission Possible?  EAO-GNT-2017 (40) July ENG.pdf Dear Friends and Salesian F...
  Date2017.06.26 Byvaclav Views408
  Read More
 16. Jesus Vine Tree - motivated by the Biblical Icon?

  GNT for download: EAO-GNT-2017 (39) June ENG.pdf EAO Good Night Talk (39)                                                                      June 1, 2017   How are we motivated by ‘Jesus Vine Tree’ Icon? Dear friends...
  Date2017.05.30 Byvaclav Views472
  Read More
 17. Mary has done everything (May 2017)

  EAO Good Night Talk (38)                                                                       May 1, 2017 She has done everything. Trust in Mary Help of Christians, and you’ll see what miracles are! (Don Bosco)  FOR DOWNLOAD...
  Date2017.05.09 Byvaclav Views270
  Read More
 18. Communion - we need each other (April 2017)

  EAO Good Night Talk (37)                                                                      April 1, 2017   Do we really need each other? Without good communication is no communion!     Dear friends and c...
  Date2017.03.27 Byvaclav Views292
  Read More
 19. Never grow tired to walk! (Lenten Journey 2017)

  EAO Good Night Talk (36)                                                                       March 1, 2017   Never grow tired to walk! Can you tell me, what should I change?     Dear friends and confreres,   Exactl...
  Date2017.02.18 Byvaclav Views527
  Read More
 20. Pope Francis: Listen and Move! (To the religious superiors)

  Take the Gospel without Tranquilizers A conversation with the general superiors Pope Francis FOR DOWNLOAD:  Take the Gospel-Francis 2016 religious.docx   “The Pope is late,” they tell me at the entrance to the...
  Date2017.02.14 Byvaclav Views8366
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3