austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

20171213_WOR.jpg


Missionary Call of the Rector Major 2017


By Our Own Correspondent


RMG, 8 December 2017 -- Three months after the 148th Salesian missionary expedition with 20 new missionaries, the 10th sucessor of Don Bosco does renew his missionary appeal to all 90 Salesian provinces worldwide. This time the key word is 'GENEROSITY'.

As last year, Fr. Angel Artime reminds the Salesians three strong motivations for this missionary appeal:

 • Need to increase the number of new missionaries who are sent all over the world every September: 'I'm very confident, that we can count on an ever greater number to bring the Gospel and the education of the young to many more people and many more places'

 • Increase the worldwide Salesian fraternal solidarity among the provinces: '... Our fraternity and feeling that we are all Salesians of Don Bosco in the one Congregation throughout the world and not only for my country or my province'

 • Points to some specific areas of major need: 'There are still the young people and adolescents are eagerly waiting for us - the poorest, the abandoned and most at risk: The missions of Amazonia, of the Andes of Latin America, refugee camps as in Uganda, Eastern Europe is also open to our presence, Malaysia and Gambia...

His appeal ends: "For all this, my dear Confreres, I strongly urge you to generosity. The generosity of the confreres who feel this explicit (missionary) call from the Lord. The generosity of the provinces, of rectors and especially of provincials so as not to bury any missionary request of the confreres, especially of the young Salesians who have great ideals.... I have no doubt that the Lord will bless our generosity."


We entrust this missionary appeal of the Rector Major (translated in the major langauges of the EAO region) to Mary Help of Christians and your prayers with a special intention for all who are involved in the discernment process of the new missionaries in the coming year of 2018 - with the 149th Salesian missionary expedition.


Related articles:
20171213_WOR0.jpg


20171213_WOR1.jpg


20171213_WOR2.jpg


Maximum Attachments : 0Byte/ 5.00MB
Maximum File Size : 5.00MB (Allowed extentsions : *.*)
 • vaclav 2017.12.16 16:21

  (Rôma – 08.12.2017) – Sau 3 tháng kể từ cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 148, Cha Bề Trên Cả vừa mới viết một lá thư mời gọi dấn thân truyền giáo, gửi đến các Tỉnh dòng trên khắp thế giới. Từ chìa khóa của lá thư là “Lòng quảng đại”.

  Giống như năm ngoái, Cha Bề Trên Cả gợi lại 3 động cơ để mời gọi các anh em Salêdiêng thực thi sứ vụ truyền giáo, đó là:

  1. Chúng ta cần gia tăng con số các hội viên đi truyền giáo, để cứ vào tháng 9 hàng năm, Tu hội sẽ gửi anh em đi đến các nơi trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng. Cha Bề Trên cả viết: “Cha tin tưởng rằng sẽ ngày càng có nhiều anh em hơn nữa dấn thân trong sứ vụ này”.
  2. Chúng ta cần gia tăng tình liên đới và sự hỗ tương huynh đệ giữa các Tỉnh dòng. Ngài viết: “Tình liên đới sẽ tăng triển khi chúng ta ý thức rằng tôi là một hội viên không phải chỉ dành riêng cho Tỉnh dòng của tôi hoặc chỉ để phục vụ quê hương tôi mà thôi.”
  3. Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến 1 vài địa điểm đang rất cần những nhà truyền giáo, đó là những nơi mà các bạn trẻ và cả những người lớn nghèo khổ đang rất cần đến chúng ta. Cụ thể đó là vùng Amazone, các bộ tộc ở vùng Nam Mỹ, các Trại tị nạn như ở Uganda, ở Đông Âu…Ngoài ra, còn nhiều nơi khác như ở Malaysia hoặc Fambia.

  Để kết thúc lá thư, Cha Bề Trên cả viết: “Các anh em hội viên thân mến, Cha nài xin lòng quảng đại của anh em. Với sự quảng đại và rộng mở, anh em sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi. Cha nài xin lòng quảng đại từ các Tỉnh dòng, từ các Cha Giám đốc đặc biệt từ các Cha Giám tỉnh. Đừng bao giờ thoái thác ước muốn của những anh em muốn đi truyền giáo, đặc biệt các hội viên trẻ”.

  Chúng ta phó thác lời hiệu triệu của Cha Bề Trên cả cho Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ. Chúng ta cũng cầu nguyện để cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149 vào năm tới sẽ có thêm nhiều hội viên dấn thân trong cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới.


 1. 4708(III)_SDB and Lay mission partners learn the pedagogy of Don Bosco

  Second EAO Salesian Studies Workshop started By Fr. Bob Zarate, SDB Paranaque, the Philippines, 24 April 2018 -- The 2nd East Asia Oceania Salesian Studies Seminar Workshop is now in progress in Don Bosco Center of St...
  Date2018.04.25 CategoryFIN Reply0 Views97 newfile
  Read More
 2. 4708(II)_Following Jesus through His Mother

  ADMA members celebrate the 24th in Timor Leste By Fr. Manuel Ximenes da Silva, SDB National Spiritual Guide ADMA Dili, Timor Leste, 24 April 2018 -- Association of Mary Help of Christians (ADMA) is among the best an...
  Date2018.04.25 CategoryITM Reply0 Views49 newfile
  Read More
 3. 4708(I)_Candle from Australia-Pacific Province to be lit at Valdocco Basilica

  AUL province contributes to the 150th anniversary of the MHC Basilica By Fr. William Matthews, SDB Australia-Pacific Provincial Melbourne, Australia, 24 April 2018 -- 9 June 2018 marks the 150th Anniversary of the D...
  Date2018.04.25 CategoryAUL Reply0 Views51 newfile
  Read More
 4. 4707_Catholic community with Salesian roots - Quelicai

  Don Bosco in the mountains of Timor Leste By Fr. Jacinto Gusmao, SDB Quelicai, Timor Leste, 24 April 2018 -- The smallest Salesian community in Timor Leste is Quelicai, at present with only two permanent Salesians - G...
  Date2018.04.24 CategoryITM Reply0 Views92 file
  Read More
 5. 4706_Technology at the service of the mission

  Mission Offices and PDO update in Rome By Mission Sector RMG, 22 April 2018 -- Last week (April 16-21) was in Rome held the first Salesian world wide seminar on 'Technology at the Service of the Mission' for the leade...
  Date2018.04.23 CategoryRMG Reply0 Views176 file
  Read More
 6. 4705(V)_Did you read the best biography of Don Bosco?

  Teresio Bosco Biography published 40 years ago By Our Own Correspondent EAO, 22 April 2018 -- Already 40 years ago the Italian Salesian Fr. Teresio Bosco published his 'New Biography of Don Bosco' with another updated...
  Date2018.04.22 CategoryEAO Reply1 Views262 file
  Read More
 7. 4705(IV)_“Called to be Disciples of Jesus” and “Sent in Communities to Serve the Young”

  FIN Salesians Retreat 2018 By Fr. Juvelan Paul N. Samia, SDB Batangas, Philippines, 21 April 2018 -- The second batch of the annual Salesian retreat for the confreres of FIN province started last Sunday (April 15) and...
  Date2018.04.22 CategoryFIN Reply0 Views87 file
  Read More
 8. 4705(III)_The heartland of Timor - the heartland of Don Bosco

  Salesian Lay Mission partners in Laga By Fr. Rui Gomes, SDB Laga, Timor Leste, 21 April 2018 -- The heartland of Timor Leste, close to the mythic Matebian (Mountain of Souls, 2316 meters), a sacred mountain for all Ti...
  Date2018.04.22 CategoryITM Reply0 Views190 file
  Read More
 9. 4705(II)_Installation of Reader and Acolyte

  By Fr. Bernie Graham, SDB Melbourne, Australia, 20 April 2018 -- On last Friday Fr Will Matthews, Provincial of the Australia-Pacific Province, conferred the Ministry of Reader on Cl. Daniel ‘Dani’ Rafanomezantsoa and the...
  Date2018.04.22 CategoryAUL Reply0 Views63 file
  Read More
 10. 4705(I)_Mary Help of Christians, Sabama, launches Silver Jubilee

  By Ms. Rica Lavilla Port Moresby, PNG, 14 April 2018 -- The Parish of Mary Help of Christians, Sabama launched its Silver Jubilee and the Year of Youth the 3rdSunday of Easter, 14th April, 2018, at Don Bosco Technical Sch...
  Date2018.04.22 CategoryPGS Reply0 Views38 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 190 Next
/ 190