austraLasia

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

20171213_WOR.jpg


Missionary Call of the Rector Major 2017


By Our Own Correspondent


RMG, 8 December 2017 -- Three months after the 148th Salesian missionary expedition with 20 new missionaries, the 10th sucessor of Don Bosco does renew his missionary appeal to all 90 Salesian provinces worldwide. This time the key word is 'GENEROSITY'.

As last year, Fr. Angel Artime reminds the Salesians three strong motivations for this missionary appeal:

 • Need to increase the number of new missionaries who are sent all over the world every September: 'I'm very confident, that we can count on an ever greater number to bring the Gospel and the education of the young to many more people and many more places'

 • Increase the worldwide Salesian fraternal solidarity among the provinces: '... Our fraternity and feeling that we are all Salesians of Don Bosco in the one Congregation throughout the world and not only for my country or my province'

 • Points to some specific areas of major need: 'There are still the young people and adolescents are eagerly waiting for us - the poorest, the abandoned and most at risk: The missions of Amazonia, of the Andes of Latin America, refugee camps as in Uganda, Eastern Europe is also open to our presence, Malaysia and Gambia...

His appeal ends: "For all this, my dear Confreres, I strongly urge you to generosity. The generosity of the confreres who feel this explicit (missionary) call from the Lord. The generosity of the provinces, of rectors and especially of provincials so as not to bury any missionary request of the confreres, especially of the young Salesians who have great ideals.... I have no doubt that the Lord will bless our generosity."


We entrust this missionary appeal of the Rector Major (translated in the major langauges of the EAO region) to Mary Help of Christians and your prayers with a special intention for all who are involved in the discernment process of the new missionaries in the coming year of 2018 - with the 149th Salesian missionary expedition.


Related articles:
20171213_WOR0.jpg


20171213_WOR1.jpg


20171213_WOR2.jpg


Maximum Attachments : 0Byte/ 5.00MB
Maximum File Size : 5.00MB (Allowed extentsions : *.*)
 • vaclav 2017.12.16 16:21

  (Rôma – 08.12.2017) – Sau 3 tháng kể từ cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 148, Cha Bề Trên Cả vừa mới viết một lá thư mời gọi dấn thân truyền giáo, gửi đến các Tỉnh dòng trên khắp thế giới. Từ chìa khóa của lá thư là “Lòng quảng đại”.

  Giống như năm ngoái, Cha Bề Trên Cả gợi lại 3 động cơ để mời gọi các anh em Salêdiêng thực thi sứ vụ truyền giáo, đó là:

  1. Chúng ta cần gia tăng con số các hội viên đi truyền giáo, để cứ vào tháng 9 hàng năm, Tu hội sẽ gửi anh em đi đến các nơi trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng. Cha Bề Trên cả viết: “Cha tin tưởng rằng sẽ ngày càng có nhiều anh em hơn nữa dấn thân trong sứ vụ này”.
  2. Chúng ta cần gia tăng tình liên đới và sự hỗ tương huynh đệ giữa các Tỉnh dòng. Ngài viết: “Tình liên đới sẽ tăng triển khi chúng ta ý thức rằng tôi là một hội viên không phải chỉ dành riêng cho Tỉnh dòng của tôi hoặc chỉ để phục vụ quê hương tôi mà thôi.”
  3. Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến 1 vài địa điểm đang rất cần những nhà truyền giáo, đó là những nơi mà các bạn trẻ và cả những người lớn nghèo khổ đang rất cần đến chúng ta. Cụ thể đó là vùng Amazone, các bộ tộc ở vùng Nam Mỹ, các Trại tị nạn như ở Uganda, ở Đông Âu…Ngoài ra, còn nhiều nơi khác như ở Malaysia hoặc Fambia.

  Để kết thúc lá thư, Cha Bề Trên cả viết: “Các anh em hội viên thân mến, Cha nài xin lòng quảng đại của anh em. Với sự quảng đại và rộng mở, anh em sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi. Cha nài xin lòng quảng đại từ các Tỉnh dòng, từ các Cha Giám đốc đặc biệt từ các Cha Giám tỉnh. Đừng bao giờ thoái thác ước muốn của những anh em muốn đi truyền giáo, đặc biệt các hội viên trẻ”.

  Chúng ta phó thác lời hiệu triệu của Cha Bề Trên cả cho Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ. Chúng ta cũng cầu nguyện để cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149 vào năm tới sẽ có thêm nhiều hội viên dấn thân trong cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới.


 1. 4617(III)_Salesian Family listens to the Young - Valdocco 2018

  Voices of the young members of Salesian Family By Our Own Correspondent Turin, Italy, 20 January 2018 -- Pope Francis asked the whole Catholic community to listen to the young. At the heart of this year 2018 is not on...
  Date2018.01.21 CategoryWorld Reply0 Views113 newfile
  Read More
 2. 4617(II)_Youth Serving Youth

  Coming together in the name of Don Bosco By Fr. Mario Gaspar, SDB Ulaanbaatar, Mongolia, 20 January 2018 -- In order to spend the Don Bosco month with more meaning, this year we organize the first full day Don Bosco's...
  Date2018.01.21 CategoryMong. Reply0 Views40 newfile
  Read More
 3. 4617(I)_Sharing the Strenna in Cambodia Delegation

  Complete Salesian Family meets in 2018 By FMA Cambodia SC Team Phnom Penh, Cambodia, 20 January 2018 -- Sixty two participants from various Salesian family groups, namely the SDB, FMA, VDB, Salesian Cooperators, Don B...
  Date2018.01.21 CategoryCamb. Reply0 Views59 newfile
  Read More
 4. 4616(III)_Carillon Bells of the National Shrine of Mary Help of Christians Blessed

  By Fr. Drans Nolasco, SDB Paranaque City, the Philippines, 19 January 2018 --- The Bishop of the Diocese of Paranaque, the Most Reverend Jesse Mercado, DD, blessed the new set of Carillon Bells of the National Shrine of Mary H...
  Date2018.01.20 CategoryFIN Reply0 Views71 file
  Read More
 5. 4616(II)_Why are the Salesians not listening to the young?

  Seeking the ways of listening and accompaniment By Our Own Correspondent Torino, Italy, 19 January 2018 -- The first full day of the Salesian family Spirituality Days 2018 was really full of many meaningful moments fr...
  Date2018.01.20 CategoryWorld Reply0 Views355 file
  Read More
 6. 4616(I)_Rector Major speaks 32 languages - Strenna Video 2018

  Thanks for the precious contributions of the Salesian translators By Our Own Correspondent EAO, 19 January 2018 -- Without the precious, patient and passionate work of many Salesian translators the Strenna 2018 of the...
  Date2018.01.20 CategoryEAO Reply0 Views141 file
  Read More
 7. 4615(IV)_Our DNA is the Family Spirit

  Valdocco hosts the 36th Salesian Family Spirituality Days (Jan 18-21,2018) By Our Own Correspondent Turin, Italy, 18 January 2018 -- In the afteroon of 18th January gathered at Valdocco (Turin-Piedmont, Italy) in the ...
  Date2018.01.19 CategoryWorld Reply0 Views279 file
  Read More
 8. 4615(III)_My First Work Experience

  By Young Pomahun Port Moresby, PNG, 16 January 2018 -- Young Pomahun is a student of Don Bosco Technical School, Gabutu, Port Moresby. He has completed Year 10, and decided that he needs to spend the two months of his holidays wo...
  Date2018.01.19 CategoryPGS Reply0 Views212 file
  Read More
 9. 4615(II)_Still Christmas in Cebu

  Cebu prepares the Feast of Santo Nino By Fr. Nioret Geronimo Jr, SDB Cebu, the Philippines, 15 January 2018 -- Christmas is longest in the Philippines, starting as early as September when we start hearing Christmas tu...
  Date2018.01.19 CategoryFIS Reply0 Views157 file
  Read More
 10. 4615(I)_Workshop on social communication organized by association of Salesian Cooperators

  By Fr. Chinh Pham, SDB K’Long, Vietnam – In two days, January 13-14, 2018, a workshop on social communication was held at the Salesian community of K’Long by the Association of Salesian Cooperators, Vietnam Province. Around 30...
  Date2018.01.19 CategoryASC Reply0 Views64 file
  Read More
List
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 172 Next
/ 172